Doorzoek volledige site
23 juli 2011 | FREDERICK DAENEN

Tarkett’s intelligente vloeroplossingen kleuren groen

Reeds meer dan 100 jaar is Tarkett gespecialiseerd in vloerbekledingen. Het bedrijf stelt haar know-how enerzijds ten dienste van de professionele wereld, maar blijft anderzijds ook inspelen op de veranderende eisen van de particulier.
Reeds meer dan 100 jaar is Tarkett gespecialiseerd in vloerbekledingen. Het bedrijf stelt haar know-how enerzijds ten dienste van de professionele wereld, maar blijft anderzijds ook inspelen op de veranderende eisen van de particulier. Voor beide doelgroepen biedt Tarkett  groene oplossingen aan. Zo recycleert het bedrijf al sinds de jaren ’50 vloeren en postproductieafval. Het Re-Use concept van Tarkett is het grootste vloerrecyclageprogramma uit de sector. Tarkett is ook van plan om op korte termijn een Cradle to Cradle bedrijf te worden. Het bedrijf ging hiervoor  dit jaar nog een partnerschap aan met het Duitse wetenschappelijke instituut EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency), wiens opdracht erin bestaat om producten en aanverwante materiaalstromen te bestuderen en alternatieve materialen te ontwikkelen die nog veiliger zijn voor zowel het milieu als voor onze gezondheid.

De milieustrategie van Tarkett is gestoeld op vier pijlers:

1.  Producten hergebruiken en recycleren door bij te dragen aan recyclageprocessen of actief te recycleren

Tarkett spoort professionele instanties actief aan om aan te sluiten bij Tarkett Re-Use. Sinds 1957 verzamelt Tarkett in verschillende landen het afval dat vrijkomt bij de installatie ter plaatse of van installateurs. Dit afval wordt vervolgens samen met postproductieafval verwerkt tot nieuwe vloermaterialen.  Tarkett recycleert ook vloeren op het einde van hun levenscyclus. Het verzamelt materialen en verwerkt ze tot producten als verkeersborden en buizen. In 2009 heeft Tarkett meer dan 77.000 ton gerecycleerd. Eén van de belangrijke Re-Use plants bevindt zich in Clervaux (Luxemburg).

2.  Bewust betere materialen gebruiken, die bij voorkeur natuurlijk en hernieuwbaar zijn

Tarkett voorziet informatie over zijn vloerproducten en de inhoud ervan. Op basis hiervan kunnen klanten meer milieuvriendelijke producten kiezen door rekening te houden met de hoeveelheid gebruikte natuurlijke en/of hernieuwbare grondstoffen, gerecycleerde materialen, recycleerbaarheid en VOS-uitstoot. Alle vloerbekledingen die Tarkett verkoopt in Europa worden gekenmerkt door een VOS-uitstoot die 10 keer lager* licht dan wat de huidige Europese normen voorschrijven. Dit is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling, dat geleid heeft tot innovatieve productsamenstellingen en betere productieprocessen.

*TVOS na 28 dagen. Alle productcategorieën van Tarkett worden voortaan gekenmerkt door een VOS-uitstoot van minder dan 100 μg/m3*, 10 keer lager dan wat de Europese normen voorschrijven (1000 μg/m3).

3.   Vloeren kiezen waarvoor minder hulpbronnen worden aangesproken

Elk product van Tarkett wordt geproduceerd in overeenstemming met de strengste milieunormen in fabrieken met ISO 9001- en ISO 14001-certificaat. Regelmatige onafhankelijke audits brengen eventuele milieurisico’s in kaart. Tarkett houdt vier hoofdindicatoren in de gaten om ervoor te zorgen dat de aangewende bronnen steeds beter benut worden:  energie- en waterverbruik, afvalproductie en recyclage.

4.  Borg staan voor veiligere, gezondere producten die bijdragen tot het welzijn in mensvriendelijke ruimten

De producten van Tarkett dragen bij tot de binnenluchtkwaliteit die er op de markt te vinden is. Bovendien vergen ze minder chemische schoonmaakmiddelen, water en energie dankzij producten voor oppervlaktebehandeling als iQ en Topclean XP.

Tarkett spoort zijn klanten aan om een gebalanceerde en bewuste keuze te maken

De aanpak die Tarkett hanteert met betrekking tot duurzaamheid, heet “gebalanceerde keuze”. Dit is gebaseerd op het verstrekken van eenvoudige en heldere informatie, zodat klanten de juiste keuze kunnen maken voor hun vloerbekleding door rekening te houden met de project- en budgetvereisten en de nood aan duurzame oplossingen. Het Tarkett-label helpt om die keuze te maken. Tarkett heeft enkele  visuele labels ontwikkeld om klanten te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Elk label vermeldt eenvoudige informatie over de inhoud van elk product en de impact ervan op het milieu.