Doorzoek volledige site
11 augustus 2011 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Laatste dag voor kandidaturen zorginnovatiewedstrijd i2c

Op 7 oktober zullen op de beurs EXPO 60+ de winnaars bekendgemaakt worden van de vierde editie van de zorginnovatiewedstrijd I2C. Architecten, ingenieurs, beheerders en personeelsleden van zorginstellingen en fabrikanten kunnen nog tot 15 september hun eigen innovatie indienen om mee te dingen naar één van de I2C-awards.
Op 7 oktober zullen op de beurs EXPO 60+ de winnaars bekendgemaakt worden van de vierde editie van de zorginnovatiewedstrijd I2C. Architecten, ingenieurs, beheerders en personeelsleden van zorginstellingen en fabrikanten kunnen nog tot 15 september hun eigen innovatie indienen om mee te dingen naar één van de I2C-awards.

I2C is een initiatief van Probis, organisator van de vakbeurs Expo 60+. Probis werkt hiervoor samen met de Bond van Vlaamse Architecten, met ORI, de Organisatie voor Raadgevende Ingenieurs en met Redactiebureau Palindroom. Het doel van deze wedstrijd is het stimuleren van innovatie in de zorgsector door lovenswaardige ideeën te tonen aan het grote vakpubliek en door de meest interessante ideeën te bekronen.

De wedstrijd staat open voor iedereen: (Interieur)architecten, ingenieurs, aannemers, het personeel en de beheerders van een zorginstelling die een innovatie ingevoerd hebben of een idee uitgewerkt hebben dat klaar is om geïmplementeerd te worden of een frisse oplossing hebben bedacht voor een dagelijks probleem. Bedrijven kunnen enkel deelnemen aan de categorie I2C Industry.Enkele winnaars van de vorige editie van de I2C-awards


Sinds vorig jaar wordt er binnen de I2C-award een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: I2C Concept, I2C  Tools en I2C Industry.

I2C Concept

I2C Concept staat open voor innovatieve ontwerpen van (bepaalde ruimtes in) zorginstellingen. Het gaat hierbij dus om totaalconcepten die in hun geheel het comfort, de sfeer, de huiselijkheid en de duurzaamheid van de ruimte ten goede komen. Bij I2C-concept speelt de inbreng van de (interieur)architect meestal een belangrijke rol, wat echter niet wil zeggen dat ook opdrachtgevers zich hiervoor niet kandidaat kunnen stellen. Vorig jaar won Sint-Oda Overpelt de publieksprijs in deze categorie en ging de prijs van de vakjury naar architectenbureau RDBM voor het zorgcentrum van het OCMW in Mortsel.

I2C Tools

Bij I2C Tools gaan de organisatoren op zoek naar specifieke hulpmiddelen of vondsten die het verblijf van de bewoners of het werk van het personeel vergemakkelijken. Het moet gaan om ideeën die nog niet gecommercialiseerd zijn door bepaalde fabrikanten, maar die daar eventueel wel voor in aanmerking kunnen komen. Vorig jaar ging zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury in deze categorie naar Woonzorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde voor hun webcam-experiment met de koolmeesjes.

I2C Industry

I2C Industry is gefocust op specifieke innovaties van bedrijven die relevant zijn voor de zorgsector. Zowel innovaties die al gecommercialiseerd zijn als innovaties die nog in prototypefase zitten, komen hiervoor in aanmerking. Ook binnen deze categorie vielen de keuze van de publieksjury en die van de vakjury vorig jaar samen. Tweevoudige winnaar was de Ulna van Cleanic, de eerste ergonomische deurgreep die met onderarm bediend kan worden.

Longlist en shortlist

Voor de toekenning van de prijzen wordt het principe van de longlist en shortlist toegepast. Alle ingediende projecten die aan de voorwaarden voldoen, worden opgenomen in de longlist en zullen te zien zijn op deze website en op de tentoonstelling. Voor elke categorie zal een vakjury uit de longlist de interessantste projecten selecteren die doorstoten naar de shortlist. De projecten uit de shortlist zullen extra visibiliteit krijgen en hieruit kiezen dan de bezoekers van de website en van de tentoonstelling voor elke categorie hun winnaar.

Inschrijven

Deelnemen aan deze wedstrijd kan via de website www.i2c.be. Daar vindt u ook meer details terug en een lijst van de winnaars van de voorbije jaren.