Doorzoek volledige site
15 november 2018

De brandweer eist een brandreactieklasse D-s2,d0 voor een open gevelbekleding. Wat nu ?

Illustratie | © Outdoor Wood Concepts

Een open houten gevelbekleding (gevelbekleding met voegen tussen de planchetten) haalt een brandreactieklasse D-s2,d0 wanneer:

  • de densiteit van het hout tenminste 390 kg/m³ bedraagt;
  • de totale dikte van de planchet tenminste 18 mm bedraagt;
  • er een geventileerde spouw is van tenminste 20 mm;
  • de planchetten horizontaal of verticaal worden geplaatst;
  • het maximaal blootgestelde deel van de houten stroken voldoet aan : 2n (t+w) + a
  • 1,10 met n het aantal houten elementen per meter, t de dikte van het houten element (in meter), w de breedte van het houten element (in meter) en a het blootgesteld deel van de houten draagconstructie (in m²);
    • de ondergrond achter de geventileerde spouw tenminste tot de brandreactieklasse A2-s1,d0 behoort en een minimale densiteit van 10 kg/m³ bezit.

Voor de open houten gevelbekleding wordt het toepassingsgebied dus sterk verkleind door de eis op het maximaal blootgestelde deel van de houten stroken.

 

Voorbeeld

Veronderstel : een houten planchet van t = 21 mm x w = 100 mm die geplaatst wordt met een voeg van 10 mm.

Wanneer we het blootgesteld deel van de houten draagconstructie verwaarlozen (a=0 m²) dan vinden we : n = 1000 mm / (100 mm + 10 mm) = 9,1 dus 2n (t+w) = 2 x 9,1 x (0,1 m + 0,02 m) = 2,18 > 1,10. Deze opstelling voldoet dus niet aan de oplossing beschreven in de tabel. Deze opstelling voldoet pas aan de tabel wanneer de voeg 120 mm bedraagt….

Voor open gevelbekledingen in hout wordt het dus zeer moeilijk om te voldoen aan brandreactieklasse D-s2,d0.

Wanneer de gevelbekleding niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de brandreactieklasse enkel aangetoond worden aan de hand van een test. In deze test moet de gevelbekleding getest worden met inbegrip van de onderliggende lagen… (budget voor zo’n test: ± 4000€+BTW)

 

Woodface®

Voor het gevelconcept Woodface® liet Outdoor Wood Concepts® deze testen reeds uitvoeren. De alternerende aluminium profielen zorgen steeds voor een schaduwvoeg zoals bij een open gevelbekleding. U heeft de keuze uit 9 houten profielen (3 diktes in 3 breedtes ) om de gevel samen te stellen.

Tal van andere gevelbekledingsprofielen in ons assortiment behaalden eveneens positieve testresultaten.

Op de website van Outdoor Wood Concepts® vindt u een tool waarmee u zelf kan berekenen of de door u vooropgestelde opstelling conform is.

GERELATEERDE DOSSIERS