Doorzoek volledige site
15 november 2018

Cottreel Architecten ontwerpt 250 woningen voor ontwikkeling Roobaertpark in Roeselare

Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten
Illustratie | Durabrik / Cottreel Architecten

In Roeselare lanceerde Durabrik vorige week zijn nieuw bouwproject. Het project bestaat uit een nieuwe wijk van ongeveer duizend nieuwe wooneenheden waarvan Durabrik er 250 zal bouwen. Het ontwerp is van de hand van Cottreel Architecten

De totale verkaveling Roobaertpark telt 95 loten waarvan 66 loten verder worden ontwikkeld door de Durabrik. De verkaveling situeert zich aan de rand van een groene oase. De woningen langs de woonerven worden maximaal geënt op dit groene park. Het groene karakter wordt nog versterkt door het integreren van een deeltuin, die gemeenschappelijk eigendom wordt van de omliggende loten. Er wordt bewust gekozen voor de integratie van een aantal private parkeerpockets, die op graduele wijze het gemotoriseerd verkeer weren uit de woonerven.
 

Drie typologieën in harmonie

De woningen zijn op basis van drie typologieën ontworpen. De eerste groep telt anderhalve bouwlaag en een hellend dak, de tweede groep heeft twee bouwlagen en een plat dak, en tot slot de derde groep twee bouwlagen en een hellend dak. Verschillen uiten zich in de aan- of afwezigheid van een garage/carport, en in de perceelbreedte en het woonprogramma.

De architectuur kent een sobere, strakke uitstraling, en haalt karakter en kracht uit het materiaalgebruik. De verschillende vormtypologieën verhouden zich harmonieus ten opzichte van elkaar. Er werd gestreefd naar rust in het straatbeeld waarbij aandacht besteed werd aan details en kleine accenten om de specificiteit te bepalen, maar de eenheid te bewaren.


Materiaalgebruik

Voor de omgeving zijn de verhardingsmaterialen beeldbepalend. Ze zorgen voor de leesbaarheid en de beleving. Er wordt gebruik gemaakt van waterdoorlatende monoliete en kleinschalige materialen. Het verschil in uitzicht van deze materialen is belangrijk voor de detaillering van het openbaar domein.

Voor de architectuur werd gekozen voor gevelstenen in een palet van drie kleuren, gaande van rood met kleurschakeringen, naar bruin, naar geel met bruine kleurnuances. De dakpannen zijn uniform voor het hele woonproject (leigrijze dakpannen), ook het schrijnwerk is uniform over het volledige project. Hiermee wordt opnieuw de uniformiteit bewaakt, met aandacht voor voldoende variatie door accenten en verschillende types gevelstenen. Hier en daar worden accenten gelegd door het gebruik van houten bekledingen tussen raampartijen. De carports worden over het volledige project uniform uitgevoerd, door middel van een metalen structuur en luifel, en een houten bekleding van de tussenwand en de bergingen.


Klaar voor de toekomst

Voor de ontwikkeling van dit nieuw stadsdeel is er rekening gehouden met een ontwerp dat klaar is voor de toekomst.  De verwarming van de verschillende woningen wordt gevoed door het stedelijk warmtenet van Eandis. De interne verwarming gebeurt door middel van vloerverwarming. Hierdoor kan gestookt worden op lage temperatuur. Alle woningen zijn uitgerust met zonnepanelen. Verder komt er een centraal ondergronds afvalpunt. Bewoners kunnen via een badge hun afval deponeren in de ondergrondse containers. Op die manier kan de afvalophaling gecentraliseerd gebeuren en rijden er geen vuilniswagens door de wijk. Gemotoriseerd verkeer wordt verder beperkt door de aanwezigheid van parkeerpockets. Daarnaast voorziet Durabrik ook een deelauto voor de bewoners.

 

GERELATEERDE DOSSIERS