Doorzoek volledige site
01 juli 2011 | NJ

Longlist 2020challenge – Greenbridge incubator / the energy box Oostende – Ingenium

De uitbreiding van The Energy Box, waarin nieuwe energietechnologieën worden voorgesteld, wil een weerspiegeling zijn van de innovatieve visie van Greenbridge op gebied van energietechnieken in gebouwen. Ingenium wist de verschillende concepten zoals 'Boorgat Energie Opslag', warmtepompen... te combineren zonder in te boeten aan comfort.

De uitbreiding van The Energy Box, waarin nieuwe energietechnologieën worden voorgesteld, wil een weerspiegeling zijn van de innovatieve visie van Greenbridge op gebied van energietechnieken in gebouwen. Ingenium wist de verschillende concepten zoals 'Boorgat Energie Opslag', warmtepompen... te combineren zonder in te boeten aan comfort.Afbeelding: Architectuurstudio Johan Verborgh

 


Innovatieve oplossing

De uitbreiding van het gebouw vormt een staalkaart van innovatieve energiezuinige toepassingen. In een deel van het gebouw maakt men gebruik van ventilatiesysteem C, waarbij de warmte uit de extractielucht wordt gerecupereerd door middel van een warmtepomp.
Een laag temperatuursverwarmingsnet met toepassing van verschillende types warmtepompen, waaronder een gasabsorptiewarmtepomp, verzorgt de verwarming van het grootste deel van het gebouw. Als bron voor de warmte- en koudeproductie wordt gebruik gemaakt van o.a.' Boorgat Energie Opslag' (BEO) en energiepalen. In het verwarmingscircuit van het bestaande gebouwdeel schakelt men een micro-WKK in.
Aanvullend op de verlichting met daglicht- en  aanwezigheidssturing, wordt daglicht gecapteerd en verspreid via een ‘lightcatcher’. Al deze technologieën worden intensief gemonitord en gestuurd via een uitgebreid gebouwenbeheersysteem. 


Duurzaamheid en het cradle to cradle-principe

De warmtepompen onttrekken hun thermische energie aan de bodem via 'Boorgat Energie Opsla'g (BEO) en energiepalen. In dit circuit wordt energie uitgewisseld met de bodem, waardoor gekoeld kan worden zonder bijkomend energieverbruik. In de winter kan men de opgeslagen warmte hergebruiken als basisverwarming. Grond-lucht warmtewisselaars en energie- en vochtrecuperatie, via een warmtewiel op de luchtgroepen, houden het energieverbruik ten gevolge van de hygiëneventilatie zo minimaal mogelijk.
De toepassing van dit totaalconcept met verschillende hernieuwbare en vernieuwende energietechnologieën reduceert het primair energieverbruik voor koeling en verwarming van het gebouw met ca. 58 %. Dit zal resulteren in een jaarlijkse minuitstoot aan CO2 van ca. 79.000 kg/jaar. De gerealiseerde vermindering in energieverbruik en CO2-uitstoot toont het duurzaam karakter van het project duidelijk aan. Ook het uiterst lage K- en E-peil (respectievelijk K20 en E53) illustreren dit.


Andere voordelen

In het gebouw komt een gevarieerde waaier van innovatieve energietechnologieën aan bod. Het GBS en geïntegreerde monitoringtools zullen deze technologieën intensief in het oog houden zodat de verschillende bronnen voor koude- en warmteproductie en de afgiftesystemen eenduidig met elkaar kunnen worden vergeleken. Op die manier kan men enerzijds de inregeling van, en de samenwerking tussen de verschillende subsystemen evalueren en bijsturen. Anderzijds kan men in detail nagaan welk deelsysteem in welke omstandigheden het beste rendement haalt en dus optimaal kan ingezet worden.
Voor de bouwheer zal het uiteindelijke resultaat een hedendaags kantoorgebouw zijn dat tegemoet komt aan alle eisen naar gebruikerscomfort, maar dat tegelijkertijd dit comfort op de meest energiezuinig mogelijke wijze creëert.


Toepasbaarheid andere projecten

De verschillende toegepaste concepten in dit gebouw ('Boorgat Energie Opslag', energiepalen, warmtepompen…) zijn op zich allemaal universeel toepasbaar, niet in het minst in kantoorgebouwen. De innovatie zit hier vooral in de doorgedreven combinatie van deze energiezuinige technologieën. Via de uitgebreide monitoring van de resultaten zal de efficiëntie van de verschillende systemen eenduidig kunnen aangewend worden om in toekomstige projecten nog meer gefundeerde en radicale keuzes te kunnen maken.


Technische fiche

Naam project: Greenbridge – The Energy Box
Plaats: Wetenschapspark 1, Oostende
Opdrachtgever: Greenbridge
Ontwerper: Architectuurstudio Johan Verborgh, Ingenium
Datum toepassing innovatieve oplossing: ontwerp 2010-2011. Uitvoering 2011-2012.
Andere betrokkenen: medewerkers van Powerk-Link, het energiekennisplatform van de Universiteit van Gent, POM West-VlaanderenAgentschap Ondernemen (haalbaarheidsstudie alternatieve energietechnieken / comfort- en energiesimulaties), Rehau, RensonSiemens (sponsors voor toepassing van alternatieve energietechnologieën)Afbeelding: Architectuurstudio Johan Verborgh