Doorzoek volledige site
01 juli 2011 | NJ

Longlist 2020challenge – Datacenter UZ Leuven – Ingenium

Het datacenter van het UZ in Leuven werd onlangs uitgebreid. Het team van Ingenium schonk tijdens het ontwerp van de technieken de nodige aandacht aan een efficiënt gebruik van energie.
Het datacenter van het UZ in Leuven werd onlangs uitgebreid. Het team van Ingenium schonk tijdens het ontwerp van de technieken de nodige aandacht aan een efficiënt gebruik van energie.

Innovatieve oplossing

Het datacenter beantwoordt aan de vereisten voor een Tier 3+ inzake stroom en koeling. Wat betreft elektriciteit, is het gebouw aangesloten op het hoogspanningsnet van de campus. Er zijn drie onafhankelijke paden: het normaal net en twee paden via een noodnet. Deze studie gebeurde in samenwerking met het ingenieursbureau Deerns uit Nederland.


Het HVAC-systeem bestaat uit twee onafhankelijke koelcircuits voor koudeproductie en -distributie. Het hoofdcircuit is geoptimaliseerd naar energie-efficiëntie toe door gebruik van o.a. KWO (koude – en warmteopslag in de bodem), freecooling door middel van koeltorens en freecooling door middel van verhoogde ventilatiedebieten en aangepaste lokaalcomforteisen.
 


Duurzaamheid en het cradle to cradle-principe

Om het gebouw van koeling te voorzien, zijn verschillende energievriendelijke technische concepten toegepast. Zo werkt men met koeltorens en een hoog ijswaterregime, beiden hebben een positieve invloed op het verlagen van de opgenomen elektrische energie.
De luchtdebieten in het kopstation en het elektrisch niveau van het datacenter zijn zo gekozen dat er zo veel mogelijk freecooling kan gebeuren. Op deze manier wordt het gebruik van de koelmachine zo lang mogelijk uitgesteld, wat op jaarbasis een aanzienlijke hoeveelheid elektrische energie bespaart.
Daarnaast is er een koppeling voorzien met de toekomstige koude-warmteopslag (KWO) in de bodem om zoveel mogelijk passieve koeling te kunnen voorzien. Bij gebruik van deze “gratis” koude is het elektrisch energieverbruik minimaal.
Tenslotte maakt men voor freecooling gebruik van een warmtewisselaar. Deze zorgt voor een rechtstreekse koeling via koeltorens zonder tussenkomst van koelmachines. Zo wordt het elektrische energieverbruik geminimaliseerd.


Andere voordelen

Het project kan een voorbeeld zijn voor gelijkaardige toepassingen. Daarnaast draagt het ook bij tot het groene imago van het UZ Leuven.


Toepasbaarheid andere projecten

Elk van deze innovatieve oplossingen of een combinatie ervan kan toegepast worden in tal van gebouwen zoals ziekenhuizen, kantoorgebouwen, rust- en verzorgingstehuizen… mits een voorafgaandelijke grondige studie over de haalbaarheid en rendabiliteit.


Technische fiche

Naam project: Datacenter UZ Leuven
Plaats: Leuven
Opdrachtgever: UZ Leuven
Ontwerper: AR-TE, Stabo, Ingenium-Deerns
Datum toepassing innovatieve oplossing: 2010-2011
Andere betrokkenen: Cordeel (aannemer bouw), Eneria (leverancier noodaggregaten), Imtech (aannemer voor installatie koeling en verwarming), Keysers (aannemer voor installatie sanitair), Tyco (aannemer voor installatie gasblusinstallatie), Fabricom (aannemer voor installatie elektrotechnische uitrusting), Spie (aannemer voor installatie elektrotechnische uitrusting)