Doorzoek volledige site
01 juli 2011 | NJ

Persprijs 2020challenge – Stedelijke bouwvakschool Dilsen – Heedfeld

In Dilsen combineert Heedfeld de activiteiten die plaatsvinden in de school zelf met innovatieve technieken op het vlak van energie-efficiëntie. Naast het verwerken van houtafval en warmterecuperatie uit afvalgassen, worden ook meer gekende technieken zoals daglichtsturing voor verlichting, zonnecellen... gebruikt. Goed voor de persprijs en een eervolle vermelding van de vakjury.

In Dilsen combineert Heedfeld de activiteiten die plaatsvinden in de school zelf met innovatieve technieken op het vlak van energie-efficiëntie. Naast het verwerken van houtafval en warmterecuperatie uit afvalgassen, worden ook meer gekende technieken zoals daglichtsturing voor verlichting, zonnecellen... gebruikt. Goed voor de persprijs en een eervolle vermelding van de vakjury.

 

Innovatieve oplossing

 

Het innovatieve karakter openbaart zich in het gebruik van verschillende speciale technieken. De warmteproductie van de gebouwen gebeurt door twee gescheiden systemen voor de voor- en achterbouw. Er wordt een cascadeschakeling van een gasgestookte absorptiewarmtepomp, een houtketel (briketten) en een gaswandketel toegepast. De absorptiewarmtepomp werkt verdamperzijdig op basis van een KWO-systeem (koude- en warmteopslag). De houtketel wordt enkel aangewend voor het verbranden van zuiver houtafval (biomassaverbranding), afkomstig van de werkhal hout, dat in de briketteermachine tot briketten geperst wordt. De voorverwarming van de ventilatielucht in de grote werkhallen gebeurt op basis van een combinatie van speciale platenwarmtewisselaars (bv. op lasdampafzuiging, stofafzuiging, dampkapafzuiging) en geothermie. 


Daarnaast worden nog enkele andere innovatieve, maar toch meer ingeburgerde, technieken aangewend. Zo maakt men gebruik van daglichtsturing voor de verlichting van de werkhallen, klassen en circulatieruimten. Ook fotovoltaïsche cellen worden toegepast.
 
 

Duurzaamheid en het cradle to cradle-principe

De gebruikte oplossingen passen perfect in het kader van het duurzaam bouwen en het cradle to cradle-principe. De gasabsorptiewarmtepomp werkt op basis van een geothermisch systeem dat in balans gehouden wordt. ’s Winters ontrekt men ongeveer evenveel warmte uit de bodem als de hoeveelheid warmte die ‘s zomers in de bodem wordt geïnjecteerd. Daarnaast wekt men ook warmte op via een CO2-neutraal systeem op basis van houtverbranding (biomassaverbranding). Deze toepassingen minimaliseren het verbruik van primaire brandstoffen.


Daarnaast past men warmterecuperatie toe, ook op de luchtsystemen met zéér hoge debieten zoals de keuken en de werkhallen metaal, hout, schilderwerken en bouw. De ventilatiesystemen worden gecontroleerd en gecombineerd met een hoge luchtdichtheid (n50= 0,6/h). De verlichting wordt voornamelijk gestuurd met behulp van een daglichtsturing. Tenslotte gebeurt de elektriciteitsproductie gedeeltelijk op basis van zonne-energie.

De hierboven vermelde toepassingen voorzien enerzijds in de energiebehoefte van de huidige generatie, maar leiden anderzijds niet tot beperkingen voor toekomstige generaties om in hun energiebehoefte te voorzien. Frederik Heedfeld licht het ontwerp van de Stedelijke Bouwvakschool toe.

 

 

Andere voordelen

De gebruikte technieken brengen bijkomend nog enkele voordelen met zich mee. Door zuiver houtafval te verbranden, wordt het totale houtafval beperkt en dient men minder afval te storten. Ook het verdamperzijdige grondwaterdebiet voor de gasgestookte absorptiewarmtepompen ligt aanzienlijk lager dan het debiet dat nodig is voor traditionele elektrische warmtepompen. Het resultaat is een prijsgunstiger geothermisch systeem. 


Daarnaast heeft de goede bescherming van de warmtewisselaars ten behoeve van de werkhallen (bv. een cycloonfilter voor de lasdampafzuiging van de hal metaal) een gunstige invloed op de emissiewaarden van de afblaaslucht naar buiten. Bovendien laten alle ventilatiesystemen in het gebouw een nachtkoeling (free-cooling) toe indien er voldaan wordt aan alle randvoorwaarden. 


Tenslotte heeft het geothermisch systeem het voordeel om, naast de nachtkoeling, een natuurlijke koeling te genereren via het grondwater dat door de batterijen van de luchtgroepen stroomt. Dit is enerzijds een goede methode om oververhitting tegen te gaan en anderzijds de ideale toepassing om de bodem te regenereren ten behoeve van de winter.
 

Toepasbaarheid andere projecten

Deze innovatieve oplossingen zou men kunnen aanwenden in projecten zoals metaalverwerkende bedrijven, schilderateliers, grote schrijnwerkerijen en andere bedrijven met stofproducerende toepassingen, grootkeukens en autogarages.


Technische fiche

Naam project: Stedelijke Bouwvakschool (passieve school)
Plaats: Rijksweg 454, 3650 Dilsen-Stokkem
Opdrachtgever: Stadsbestuur Dilsen-Stokkem
Ontwerper: Hoeven en Baeten, Studiebureel Heedfeld NV
Datum toepassing innovatieve oplossing: aanbestedingsdossier klaar: februari 2011
Start der werken: begin 2012