Doorzoek volledige site
01 juli 2011 | NJ

Longlist 2020challenge – Stebo Genk – Cenergie

Het nieuwe, energiepositieve kantoor van Stebo-Ondernemingsatelier vind je in Genk. Dit kantoor is het resultaat van een bijzondere aandacht voor de eerste twee stappen van de ‘Trias Energetica’ en een samenwerking tussen ingenieursbureau Cenergie en Buro B architecten. Zij voldeden aan de zware eisen die Stebo aan de kandidaten stelde.

Het nieuwe, energiepositieve kantoor van Stebo-Ondernemingsatelier vind je in Genk. Dit kantoor is het resultaat van een bijzondere aandacht voor de eerste twee stappen van de ‘Trias Energetica’ en een samenwerking tussen ingenieursbureau Cenergie en Buro B architecten. Zij voldeden aan de zware eisen die Stebo aan de kandidaten stelde.Afbeelding: Buro B

 


Innovatieve oplossing

Al de kennis die Cenergie doorheen de jaren verzamelde door de bouw van innovatieve gebouwen is in dit energiepositieve kantoor gebundeld. Het CO2-neutrale kantoorgebouw, gebouwd volgens de passiefhuisstandaard, wekt zelf voldoende hernieuwbare energie op om haar volledige energiebehoefte, zowel gebouw- als gebruikersgebonden energiegebruik, te dekken.

Cenergie en Buro B gingen uit van een perfecte oriëntatie van het gebouw, een passieve bouwschil en een PV-dak van 400m² dat volledig in de architectuur geïntegreerd is. Koeling en verwarming is via betonkernactivering gekoppeld aan een BEO-veld en warmtepomp. De synergie tussen de sterk gereduceerde energiebehoefte en de beperkte capaciteit van deze duurzame klimatisering maakt zo additionele productie- en afgiftesystemen overbodig.Een dynamische simulatie van het zomercomfort werd gemaakt via EnergiePlus. (Afbeelding: Cenergie)

 


Duurzaamheid en het cradle to cradle-principe

Het ontwerp van dit kantoorgebouw heeft geen nood aan fossiele brandstoffen. Dit komt omdat de eerste twee stappen van de ‘Trias Energetica’ uiterst sterk zijn toegepast.


De eerste stap is het beperken van de energievraag. Wat het gebouw betreft, gebeurt dit onder meer door architecturale ingrepen zoals oriëntatie, interne zonwering en compactheid. Ook bouwkundige ingrepen als daglichttoetreding, isolatiegraad en luchtdichtheid dragen hun steentje bij. Uiteindelijk zijn er nog de installatietechnische ingrepen die zorgen voor een efficiënte verlichting, vraaggestuurde ventilatie met warmterecuperatie en performante zonwering. Dankzij al deze ingrepen bedraagt het totaal ingeschat elektriciteitsverbruik, voor het gebouw en al de apparatuur, slechts 39000 kWh/jaar.


De tweede stap van de ‘Trias Energetica’ is het inzetten van duurzame energie. Een taak die is weggelegd voor het grote, geïntegreerde PV-dak. Deze installatie zal op jaarbasis ongeveer 44000 kWh aan groene stroom opwekken. Dat is meer dan de globale energievraag waardoor men nog enkele elektrische voertuigen kan voeden.


Andere voordelen

Niet alleen het extreem lage energieverbruik is een voordeel. Het comfort in dit gebouw zal aangenamer zijn dan in een standaard kantoor. De massa van het gebouw blijft permanent op temperatuur. Zo blijft het in de zomer aangenaam fris zonder de toevoer van oncomfortabele, koude lucht. In de winter garandeert het gebouw een stabiel klimaat zonder plaatsrovende verwarmingselementen.

Een ander voordeel zijn de extra impulsen die dit gebouw geeft aan het uitdragen van duurzaam bouwen. Het is een voorbeeldproject voor de ontwikkeling van het duurzame bedrijventerrein waarop het gebouw gelegen is.

Bijzonder is ook het ‘slim’ demonstratieparcours dat in het gebouw is ingewerkt. Via dit parcours kunnen mensen komen beleven wat het betekent om in een kantoor van de toekomst te werken.


Toepasbaarheid andere projecten

Het is niet de omvang van 1000m² waardoor dit gebouw opvalt. Het concept van dit project is daarentegen baanbrekend. Elk nieuw op te richten kantoorgebouw of schoolgebouw kan dit concept adapteren. Eventuele beperkingen van bouwvorm en oriëntatie kunnen het behalen van nulenergie hinderen. In ieder geval is CO2-neutraliteit en bijna-nulenergie, of wat men ‘nearly zero energy building’ noemt, haalbaar. Net dat is de doelstelling die Europa vooropstelt voor nieuwbouw vanaf 2020.


Technische fiche

Naam project: Stebo
Plaats: zijstraat Zevenbonderstraat, 3600 Genk
Opdrachtgever: Stebo-Ondernemersatelier ESV
Ontwerper: Buro B architecten (Genk) , Cenergie
Datum toepassing innovatieve oplossing: oplevering voorzien in juni 2012
Andere betrokken partijen: Cenergie, BDA Engineering Meeuwen, Jacobs 13, VITO, WTCBPassiefhuis-platform 

Afbeeldingen: Buro B