Doorzoek volledige site
21 november 2018

OM/AR en LV-architecten vernieuwen dorpskern Meerle

Illustratie | OM/AR
Illustratie | OM/AR
Illustratie | OM/AR
Illustratie | OM/AR-LV-architecten

OM/AR, het architectenbureau dat eerder dit jaar ontstond uit de schoot van OMGEVING, heeft i.s.m. LV-architecten een kernversterkingsproject voor Meerle, deelgemeente van Hoogstraten, ontworpen. Het project zet in op het vernieuwen van de dorpskern door de aanleg van een nieuw gemeenteplein op schaal van het dorp, het verbouwen van het bestaande schoolgebouw 4-5-6 en het toevoegen van een polyvalente nieuwbouw, het nieuwbouwen van 10 gestapelde woningen en het nieuwbouwen van 24 appartementen met ondergrondse parkeergarage.  

De bouwblokken worden ingepland, rekening houdend met oriëntatie en privacy, het creëren van doorzichten, het verbinden van achterliggende paden en zo ook het vergroten van de doorwaadbaarheid. Vervolgens wordt zo ook de achterliggende functies sterker verbonden met het dorpsweefsel.


Afgestemd op bestaande bebouwing

Het project moet hierbij antwoord bieden op de hedendaagse woonnoden van het dorp, rekening houdend met de demografische groei, alsook moet het passen binnen het beschermde dorpszicht. Accenten van de bestaande bebouwing worden doorgetrokken in de nieuwe ontwerpen, om zo op elkaar aan te sluiten. Het parkeren gebeurt op eigen terrein, alsook het bergen van fietsen wordt hier voorzien.

Om de architectuur af te stemmen op de bestaande bebouwing worden horizontale elementen zoals streklagen doorgetrokken als verbindend element. Verder wordt er traditioneel gebouwd. Ter hoogte van de polyvalente nieuwbouw aan het schoolgebouw 4-5-6 wordt er gewerkt met vezelcementpanelen met houten raster. Voor de bebouwing op de site Weeshuis wordt gebruik gemaakt van verschillende metselwerkverbanden en penanten. Door middel van dit materiaalgebruik wordt verwezen naar de bestaande bebouwing en wordt de link met het verleden gelegd.


Duurzame ingrepen

Er wordt rekening gehouden met compactheid en oriëntatie. Verder worden groendaken toegepast die het regenwater zullen bufferen. Het regenwater van de overige daken wordt hergebruikt. Ook in de groenzone achteraan, wordt een wadi voorzien, voor het infiltreren van regenwater in de bodem. De overige technieken worden individueel per woning georganiseerd, met pv-panelen als hernieuwbare energie.