Doorzoek volledige site
22 november 2018

Daken benutten als inzet tegen wateroverlast

Illustratie | © ZinCo

De verstening van met name grote steden en de gevolgen van de klimaatverandering zijn een veelbesproken onderwerp. De overheid kijkt welke maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Meerdere gemeenten in Nederland hebben zich aangesloten bij Operatie Steenbreek en inwoners en bedrijven worden steeds vaker verplicht tot het afkoppelen van hemelwater. De daktuinsystemen van ZinCo Benelux bieden maatwerkoplossingen om de druk op het riool te verminderen.

ZinCo heeft al meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van daktuinsystemen en is daarmee een betrouwbare partner voor een grote diversiteit aan projecten. Ontwikkelaars en architecten weten ZinCo inmiddels goed te vinden voor een deskundig projectspecifiek advies.

 

Noviteiten

ZinCo maakt onderscheid tussen begroeide daken en blauwgroene daken. Accountmanager Harmen Riemens vertelt dat er met name in de laatste categorie een duidelijke toename zichtbaar is. “Door de klimaatverandering wordt Nederland steeds vaker geconfronteerd met hoosbuien. ZinCo heeft een blauwgroen daktuinsysteem ontwikkeld waarbij het dak naast de groene functie ook geschikt is als tijdelijk wateropvangbassin. Zo is het mogelijk om op het dak bijvoorbeeld 40 liter water op te slaan. Via het daktuinsysteem wordt het overtollige regenwater daarna, binnen een vastgestelde tijd, vertraagd afgevoerd naar het rioolsysteem. Er zijn verschillende mogelijkheden, waarbij afhankelijk van de gewenste gebruiksfuncties een passend systeem wordt geadviseerd.”

Veel (stedelijke) gebieden hebben daarnaast in de zomermaanden te kampen met hittestress. De toegevoegde waarde van een begroeid of een blauwgroen dak is dat door de wateropslag en verdamping verkoeling optreedt.

 

Milieu

ZinCo is wereldwijd in meer dan 35 landen actief en geldt als een ervaren en deskundige partner. In alle producten maakt ZinCo zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede materialen. Zo worden de substraten gefabriceerd op basis van Zincolit, een restproduct uit de keramische industrie. Hiermee onderscheidt ZinCo zich in de markt waar circulariteit een steeds belangrijker thema wordt.

GERELATEERDE DOSSIERS