Doorzoek volledige site
11 december 2018

Oproep aan ontwerpers: woningen in Delaunoy

Illustratie | Séverin Malaud

Een oud pakhuis, een puntgevel, een dicht huizenblok, een doorlopend perceel, een doodlopende straat en een sociale woonwijk in Molenbeek. Dat is de context van het nieuwe project dat de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) plant op de Delaunoy-site. De bedoeling is om ongeveer 19 wooneenheden, waarvan 60 % sociale woningen en 40 % middelgrote woningen, plus een collectieve voorziening te creëren en de ruimten tussen deze site en het naburige sociale woningcomplex doordacht in te vullen.

Daarom is de BGHM op zoek naar een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator) dat kan instaan voor de volledige opdracht, d.w.z. studie en opvolging van de werken.

BUDGET WERKEN: 2.844.622 euro excl. btw.
ERELOONTARIEF: 12 % van het geraamde bedrag van de werken
VERGOEDING: 6.000 euro voor elk van de 5 teams die werden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte hebben ingediend. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 07/01/2019.