Doorzoek volledige site
26 september 2011

Info- en ontmoetingsdag Water in de Buurt in Diest

De Bekkensecretariaten van het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken en het Maasbekken en Grenzeloze Schelde vzw organiseren in samenwerking met de stad Diest een info-en ontmoetingsdag Water in de buurt op maandag 17 oktober in Diest. In de voormiddag wordt het algemene kader geschetst over de integratie van water in onze woonomgeving, met enkele concrete voorbeelden van dergelijke projecten. ‘s Namiddags staat het project Demer in Diest in de kijker.
De Bekkensecretariaten van het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken en het Maasbekken en Grenzeloze Schelde vzw organiseren in samenwerking met de stad Diest een info-en ontmoetingsdag Water in de buurt op maandag 17 oktober in Diest. In de voormiddag wordt het algemene kader geschetst over de integratie van water in onze woonomgeving, met enkele concrete voorbeelden van dergelijke projecten. ‘s Namiddags staat het project Demer in Diest in de kijker.
In Vlaanderen liggen heel wat rivieren en ook kleinere beken vaak aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van een stad of dorp. Ook nu nog bieden waterlopen een grote meerwaarde voor de steden en gemeenten die zij doorkruisen. De aanwezigheid van water biedt interessante mogelijkheden voor veiligheid, recreatie en natuurontwikkeling in en om de stad/gemeente. Het moderne waterbeheer besteedt dan ook heel wat aandacht aan het zichtbaar maken van water om zo de waardering voor en de belevingswaarde van water opnieuw te vergroten. Ook in de bekkenbeheerplannen is het herwaarderen van water in de bebouwde kernen een belangrijke actie.

Een voorbeeld hiervan is Diest. In een ver verleden groeide Diest langs de kronkelende Demer. Maar door overstromingen en watervervuiling met de bijhorende geurhinder is 40 jaar geleden de liefde tussen beide bekoeld en werd de Demer in de binnenstad dichtgegooid. Ondertussen is de waterkwaliteit van de Demer sterk verbeterd, en besloot de stad Diest samen met de Vlaamse Milieumaatschappij de Demer waar mogelijk terug zichtbaar te maken in het stadscentrum.


Programma

In de voormiddag wordt het algemene kader geschetst rond de integratie van water in onze woonomgeving. Vervolgens worden enkele concrete watergebonden projecten in Sint-Truiden, Overijse en Opitter voorgesteld. Daarna volgt een toelichting over het toenemend belang van dit soort projecten in het licht van verschillende klimaatscenario’s. Ter afsluiting is er een toelichting van Water in de buurt in de bekkenbeheerplannen waarbij gefocust wordt op enkele dynamiserende ideeën.

In de namiddag staat het project Demer in Diest in de kijker. Na een inleiding door de stad Diest over het toekomstbeeld van de Demer in Diest ontdekt u zelf tijdens een gegidste rondleiding hoe de Demer opnieuw in de Diestse binnenstad zal gebracht worden, zonder gevaar voor overstromingen en met helder water zonder geurhinder.

Voor de details van het programma, klik hier.


Doelpubliek

Het doelpubliek omvat voornamelijk de gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren bevoegd voor water, leden van de bekkenstructuren van het Dijle-Zenne-, het Demer- en het Maasbekken, milieuverenigingen, (toekomstige) stedenbouwkundigen en pers. Daarnaast zijn alle geïnteresseerden uiteraard ook welkom.


Inschrijving

Deelname is gratis. Inschrijven is wel verplicht en kan tot 10 oktober aan de hand van het inschrijvingsformulier (of telefonisch bij de bekkensecretariaten). Ten laatste enkele dagen voorafgaand aan de activiteit, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de laatste praktische informatie.


Meer info

Filip Uyttersprot
Grenzeloze Schelde vzw
Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 201 08 08 - e-mail

Katrien Piessens
Bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken
Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 66 53 54 - e-mail

Jan Vanvelk
Bekkensecretariaat van het Demerbekken
Diestsepoort 6, bus 73, 3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 66 53 50 - e-mail

Jef Guelinckx
Bekkensecretariaat van het Maasbekken
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Tel: +32 (0)11 29 84 28 - e-mail