Doorzoek volledige site
04 oktober 2011 | NJ

AWG wint Open Oproep Technische Scholen Mechelen

De Technische Scholen Mechelen waren aan vernieuwing toe, dat vond ook de Vlaamse bouwmeester. Een Open Oproep werd uitgeschreven. Van alle kandidaten kon het flexibele project van AWG het meest overtuigen, zij ontwierpen een nieuwbouw dat het hart vormt van de site.

De Technische Scholen Mechelen waren aan vernieuwing toe, dat vond ook de Vlaamse bouwmeester. Een Open Oproep werd uitgeschreven. Van alle kandidaten kon het flexibele project van AWG het meest overtuigen, zij ontwierpen een nieuwbouw dat het hart vormt van de site.

  

Een nieuwe uitstraling

In Mechelen bouwt de TS.Mechelen een nieuw gebouw. De realisatie is de eerste fase van een masterplan dat in opmaak is voor de site. Het gehele  binnenstedelijke gebouwencomplex van de Technische School wordt grondig gereorganiseerd en zal binnen haar fysische contouren de school een  nieuw perspectief bieden voor de toekomst.

De zeer verdichte structuur van aan elkaar gekoppelde gebouwen binnen het bouwblok aan de Nieuw Beggaardenstraat, het straatje zonder eind en het Jef Denynplein- A-Bstraatje legt de stedenbouwkundige footprint vast. Een bestaand gebouw wordt afgebroken en vervangen door het nieuwbouwgedeelte met een sobere, moderne, strakke, zakelijk-technische, overzichtelijke en open uitstraling. Het gebouw wordt een icoon in het straatbeeld, zonder een relatie met de bestaande waardevolle achterliggend gebouwen van  het scholencomplex af te wijzen. Het volume zal samen met de andere volumes op de site, de wand van de openbare ruimte en vormen en tracht deze maximale kwaliteit te bieden. Door de centrale passage op de begane grond garandeert men de openheid naar de stad en de transparantie naar het binnengebied.

  

Polyvalent

Het nieuwe project wordt door de bouwheer gezien als het organisatorisch en pedagogisch hoofdgebouw waarbij efficiëntie, flexibiliteit en gebruiksrendement van het gebouw prioritaire uitgangspunten zijn. Inhoudelijk groepeert het gebouw alle theorie en ict-leslokalen van de site. Zo komen andere plekken op de site vrij om praktijkklassen in te reorganiseren. Ook de administratieve en ondersteunende diensten krijgen een plek in het nieuwe gebouw.
Er is een ruim en open onthaal en een polyvalente zaal met elementair uitgeruste keuken voorzien. De polyvalente ruimte kan echt als polyvalent gezien worden: ze doet tegelijk dienst als refter, podiumzaal en overdekte ruimte tijdens lesonderbrekingen, hierbij kan ze zowel voor een groot als voor een klein publiek functioneren. De bestaande, beschermde eikenzaal wordt geïntegreerd en er is een open leercentrum, bibliotheek te vinden.

  

Intelligente draagstructuur

Vier wandliggers fungeren als de belangrijkste draagstructuur van het compacte diepe bouwvolume. Ze maken grote overspanningen mogelijk en laten toe elke vloerplaat zeer flexibel in te delen. Twee circulatiekernen met trappen/lift en leidingkoker , gelinkt aan twee langse circulatiestraten, verstevigen de structuur. Deze circulatiegangen geven toegang tot alle klaslokalen, die in de langse richting vrij indeelbaar zijn. Naast de vier vrijstaande gevels brengen twee patio’s licht en lucht in het volume. Ook aan deze patio’s kunnen klassen gerealiseerd worden.

  

Materialiteit

De gevelafwerking blijft beperkt tot twee materialen. De buitengevels worden gemetst in een lichte baksteen. Het metselwerk sluit qua structuur aan op de andere gebouwen op de site en krijgt door de lichte kleur een eigenheid binnen dit gevarieerd palet aan metselwerk. Patio’s en binnengevels alsook de scheidingsmuur met de buren worden glad, wit bepleisterd. Dit om maximaal licht te bekomen in alle lokalen en ruimten. Het schrijnwerk wordt uitgevoerd in gecertificeerd inheems hout, indien mogelijk onbehandeld. De vaste glaspanelen en gelijkvloerse glazen opengaande delen hebben geen kaders in het zicht: van buiten uitziend als ‘kaderloos glas’.

Ook in het interieur blijft het materiaalgebruik beperkt. De dragende wanden in beton worden ingevuld met houten schrijnwerk. De wanden die toegang verlenen naar de klassen worden uitgevoerd in houten schrijnwerk waarin deuren, kasten, vestiaire, lavaboruimte, beglazing zijn verwerkt. De vloeren worden op het gelijkvloers afgewerkt met uitgewassen beton. Aan de inkompartijen, in de sassen, wordt het metselwerk als vloer verwerkt. Op de verdieping wordt uitgewassen beton als tegel voorgesteld of een PU-gietvloer.

Ook met duurzaamheid werd rekening gehouden. Zo werden de materialen gekozen in functie van hun levensduur, bestendigheid, onderhoud en emissie van schadelijke stoffen.. Bovendien worden materialen gebruikt afkomstig van het recyclagecircuits. Ook met de transportafstanden werd rekening gehouden.