Doorzoek volledige site
21 juli 2009

Longlist 2020challenge - Politiekantoor Londerzeel

Zowel Van Acker & Partner als Ingenium dwongen met respectievelijk het sportcomplex in Maldegem en het Bayer-gebouw in Diegem een plaats af op de shortlist van de 2020challenge. Voor het politiekantoor in Londerzeel hebben ze de krachten gebundeld. Weliswaar geen plaats bij de shortlist, maar hoe dan ook een innoverend project dat ook een nominatie kreeg bij De Vernufteling, de Nederlandse tegenhanger van de 2020challenge.
Ingenium heeft in Londerzeel een nieuw politiekantoor gerealiseerd voor de zone K-L-M. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau Van Acker & Partners


  • Innovatieve oplossing

 

Uitgangspunt bij het ontwerp was de ‘trias energetica’, waarbij in eerste instantie reeds bouwkundig de energiebehoefte zoveel mogelijk wordt beperkt. Verder werd volgende innovatieve combinatie van energiezuinige technieken voorzien:
• gebruik van grond-lucht warmtewisselaars voor het (voor-)conditioneren van de ventilatielucht: koeling in zomercondities, voorverwarming in de winter
• toepassing van een warmtepomp voor koeling en verwarming, in combinatie met vertikale grondwarmtewisselaars (BEO-veld of Boorgat Energie Opslag)
• toepassing van condensatietechnieken voor de (resterende) warmteproductie en productie van sanitair warm water: condenserende ketels en gasgestookte condenserende boilers
 warmterecuperatie op de ventilatielucht door middel van kruisstroomwarmtewisselaars.

  • Energiebesparing en duurzaamheid

De warmtepomp onttrekt zijn thermische energie aan de bodem via Boorgat Energie Opslag (BEO). In dit circuit wordt energie uitgewisseld met de bodem, waardoor in niet-extreme zomercondities kan gekoeld worden zonder bijkomend energieverbruik, en in de winter de opgeslagen warmte kan herbruikt worden als basis verwarming. Een deel van de elektriciteitsproductie van het gebouw wordt gerealiseerd via fotovoltaïsche cellen. Het regenwater wordt gerecupereerd voor spoeling van WC’s. Bouwkundig wordt de lange gang op het zuiden gebruikt als buffer. De warmtepompen resulteren in een beperkte toename van het elektriciteitsverbruik voor verwarming/koeling met ca. 30.000 kWhe. Anderzijds reduceren ze in belangrijke mate het totaal benodigd gasverbruik met ca. 230.000 kWhgas. Het primair energieverbruik voor koeling en verwarming van het gebouw wordt hierbij gereduceerd met ca. 77%.  Dit zorgt voor een jaarlijkse minuitstoot aan CO2 van ca. 70.000 kg/jaar. Omwille van zijn innovatief en duurzaam karakter werd dit ontwerp reeds genomineerd voor de Nederlandse wedstrijdDe vernufteling’.

  • Andere voordelen

Via deze innovatieve en duurzame combinatie van energiezuinige technieken wordt een hedendaags politiekantoor gerealiseerd waar ook in de zomer een aangenaam comfort kan worden gerealiseerd, zonder dat dit aanleiding geeft tot grote energieverbruiken.

  • Toepasbaarheid andere projecten

 

Het project is intussen uitgevoerd en in dienst en dit tot grote tevredenheid van de gebruikers, waarmee de toepasbaarheid van dit concept wordt aangetoond. De eerste energiemetingen lijken nog betere prestaties weer te geven dan bij ontwerp werd aangenomen of berekend.

    


Technische fiche

Naam project:    Politiekantoor Londerzeel  
Adres:      Reigerstraat 3, 1840 Londerzeel
Opdrachtgever:    Dexia Bank NV
Architect:     Architectenbureau Van Acker & Partners
Ingebruikname van het gebouw begin januari 2009