Doorzoek volledige site
21 juli 2009

Longlist 2020challenge - RVT St. Jozef in Moorsele (Studiebureau Boydens)

De 2020challenge is afgelopen, maar nog niet voor www.vlaamsearchitectuur.be. Behalve de 5 projecten van de shortlist, waren er nog 11 andere interessante projecten die we de volgende weken aan u voorstellen. Deze week is dat het RVT Sint-Jozef in Moorsele van Studiebureau Boydens en Luc Deleu, het eerste project in de zorgsector waar betonkernactivering werd toegepast.
Studiebureau Boydens en architect Luc Deleu kregen de opdracht het RVT Sint Jozef in Moorsele uit te rusten met een aardgekoppelde warmtepomp die zowel voor de basisverwarming als voor de koeling moet instaan.  • Innovatieve oplossing 

Door de plaatsing van vertikale  grondsondes kan een grote hoeveelheid energie onttrokken worden aan de bodem, of erin gestockeerd in zomerseizoen. De toepassing van een warmtepomp zorgt er op zijn beurt voor dat in verwarmingsregime een bruikbaar temperatuursniveau voor de betonkernactivering wordt gehandhaafd. Deze toepassing zorgt door middel van een systeem van watervoerende buizen, ingewerkt in het beton, voor een gestage opwarming of afkoeling van de zware vloerplaten van het gebouw. Op die manier heerst er zowel in de winter als in zomer een ‘zachter’ binnenklimaat. De gecombineerde toepassing van beide innovatieve concepten resulteert in een optimaal rendement voor de warmtepomp, gezien de constante warmtevraag in het rusthuis. Op datum indienststelling is deze energetisch optimale combinatie een primeur in Vlaanderen en België in de verzorgingssector.

 

  • Energiebesparing en duurzaamheid

In 2008 leefde 1,3% van de Vlaamse bevolking in een rust- en verzorgingstehuis. Voor de toekomst voorspelt het federaal planbureau zelfs een verdubbeling van dit aantal tegen 2060. Om aan de groeiende vraag te voldoen is een uitbreiding van het aantal bedden noodzakelijk..
De constante bezetting, hoge gevraagde temperatuur en grote consumptie van sanitair warm water maken van een rust- en verzorgingstehuis een erg energie-intensieve instelling. Als studiebureau achten wij het noodzakelijk de nieuwe RVT’s die in Vlaanderen gebouwd worden uit te rusten met een techniek die een hoog comfortniveau behaalt aan een laag energieverbruik. Dit door het aanwenden van een stevig geïsoleerde basis, aangevuld met geavanceerde, hernieuwbare energiebronnen. RVT Sint Jozef gaat in deze gedachtengang zeer ver door , op niveau van gebouw en installaties. Het seizoenale warmteopslagprincipe verleent het concept een duurzame onderbouw.

  • Andere voordelen

 

De warmteoverdracht gebeurt door straling met een zeer groot uitwisselend oppervlak, waardoor het vereiste thermisch comfort bij lagere ruimtetemperatuur en bijgevolg een lager transmissieverlies kan worden bereikt. Verder wordt er zonder aanvullende maatregelen of noemenswaardige energieverbruiken een oplossing geboden voor oververhitting en hierdoor stijgende mortaliteitscijfers in het RVT tijdens een hittegolf. En tenslotte wordt minder nuttige vloeroppervlakte opgeofferd aan de verwarmingsinstallatie.

  • Toepasbaar in andere projecten

Dit systeem kan aangewend worden in alle gebouwtypes met een hoge en stabiele warmtevraag (bvb verhoogde comforttemperatuur en constante bezetting) en een uitgesproken afgelijnd verwarmingsseizoen (beperkt aantal dagen met zowel warmte- als koudevraag). We denken aan gevangenissen, musea, schoolgebouwen voor gecombineerd dag/avondonderwijs,… Ook gebouwen waar een evenwicht kan worden verwezenlijkt tussen jaarlijkse warmte- en koelvraag komen in aanmerking (bvb laagenergiekantoren).

    
    


Technische fiche

 

Naam project: uitbreiding RVT st Jozef te Moorsele
Adres: Sint-Maartensplein 15, 8560 MOORSELE
Opdrachtgever: Groepering van voorzieningen voor ouderenzorg vzw
Ontwerper: architect Luc Deleu - studiebureau R. Boydens
Datum toepassing innovatieve oplossing:  januari 2009
Andere betrokken partijen: Voor de bouwheer Franco Vandenbruane, uitvoerende bedrijven Blondeel-Uponor/Nathan-Verbeke, geothermie-BAS-StiebelEltron