Doorzoek volledige site
15 januari 2019

Ontwerpoproep: Community Land Trust-project in Brussel

Illustratie | Séverin Malaud

Community Land Trust Brussel (CLTB) is een van de vele huisvestingsoperatoren in Brussel. CLTB hanteert evenwel een heel eigen aanpak: via een innovatieve formule biedt de trust gezinnen de mogelijkheid om een eigen woning te kopen tegen een prijs die is aangepast aan hun inkomen, terwijl CLTB eigenaar blijft van de grond. Als tegenprestatie verbinden de gezinnen zich ertoe de doorverkoopprijs van hun woning beperkt te houden, zodat de woningen betaalbaar blijven. Het doel van deze aanpak is om Brusselaars, en in het bijzonder de meest kwetsbaren, toegang te geven tot een degelijke woning zodat ze de stad van morgen mee vorm kunnen geven. 

Voor zijn terrein in de Transvaalstraat 32 in Anderlecht is CLTB op zoek naar een multidisciplinair team voor een volledige architectuuropdracht. Het plan is om een gebouw met 15 woningen, een collectieve tuin en een voorziening voor een vereniging te ontwerpen. CLTB mikt op een innovatief voorbeeldgebouw, zowel wat het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en de samenlevingsmogelijkheden als de duurzame aanpak van het project betreft, in het bijzonder door het respecteren van de geldende energieprestatienormen en door te streven naar de toepassing van duurzame materialen via hergebruik of korte keten.

BUDGET WERKEN: 3.012.977 euro excl. btw.
ERELOON: het globale ereloon wordt vastgesteld op 361.557 euro excl. btw, dit is 12% van het door de aanbestedende overheid geraamde bedrag van de werken. 
VERGOEDING: 4.500 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 04.02.2019