Doorzoek volledige site
21 juli 2009

Longlist 2020challenge - Stadsdeelkantoor Oost Watergraafsmeer

In de longlist van de 2020challenge troffen we ook één Nederlands project aan. Een kantoorgebouw in Amsterdam waarin studiebureau Stubeco opteerde voor de Airdeck-vloer van Marmorith om het gewicht van de constructie en het materiaalgebruik te beperken.

Omdat vlakke vloerplaten vrij snel te maken hebben met een hoog eigen gewicht werd door Stubeco en Marmorith de Airdeck-vloer ontwikkeld voor het project Stadsdeelkantoor Oost Watergraafsmeer. Ontwerper van het gebouw is Kraaijvanger Urbis.
 

  • Innovatieve oplossing

Om problemen met de zware vlakke vloerplaten tegen te gaan bestonden er al oplossingen op de markt met lichte insluitsels die ofwel bezwaarlijk als milieuvriendelijk konden beschouwd worden (productiekosten, transportproblemen, …) en/of een berekening op basis van de gangbare normering niet toelieten.  De airdeck-vloeren kunnen geëxtrudeerd worden uit recyclage kunststof, zijn stapelbaar tijdens het transport en kunnen op regelmatige afstand worden ingeplant.  Door het toegepaste patroon is een berekening op basis van de EN1992-1-1 zonder meer mogelijk, evenwel werden reductiefactoren voorgesteld.  Deze laatste zijn ook in een proef op grote schaal bevestigd.

  • Energiebesparing en duurzaamheid

Het principe van vlakke plaatvloeren draagt door de grootste mogelijke vrijheid van indeling zonder twijfel bij in een life-time design.  Er zijn immers geen storende balken die latere wijzigingen in de functionaliteit van een gebouw belemmeren.  Tot de jaren 70 was deze oplossing in de vorm van paddestoelvloeren vrij populair.  Doch door strengere doorbuiging-eisen en het er mee gepaard gaande hogere gewicht werd dit een probleem.  Door een combinatie van breedplaatvloeren met in fabriek ingewerkte vulelementen is hier een mouw aan gepast.  Bovendien  wordt ook kunststof op een verstandige wijze gerecycleerd.

  • Andere voordelen


Met de vulelementen geplaatst in vast stramien blijkt deze vloer ideaal om ook toegepast te worden in combinatie met betonkernactivering.  De leidingen zijn op de plaats in grote lengtes vlot af te rollen en te bevestigen.  Besparingen op verwarming en koelingkosten zijn in combinatie met een laag energie concept (K19/E50) fenomenaal, namelijk minder dan één derde van een conventionele oplossing.  Bovendien verkrijgen we een drastische energie en CO2 reductie door lagere transportkosten (gewicht x 0,79 of ook aantal transporten x 0,79), zelfs van de vulelementen zelf (omwille van stapelbaarheid x 0,25 t.o.v. vergelijkbaar systeem).


    


 

  • Toepasbaar andere projecten

Het product is nadien al toegepast op grote schaal in een kantoorcomplex in Hasselt (Hollands huys) en in het Carbon hotel in Genk.  Binnenkort start een project Office-line in Genk, een rusthuis in Laarne en mogelijke het NAC in Herent.

Technische fiche

Naam project: SKBS Oost Watergraafsmeer  stadsdeelkantoor 
Adres: Oost Watergraafsmeer (Amsterdam)
Opdrachtgever: Stadsdeel Oost Watergraafsmeer
Ontwerper:Kraaijvanger Urbis
Datum toepassing innovatieve oplossing: 2006-2008
Andere betrokken partijen: JP Van Eesteren als aannemer, Marmorith, Airdeck, Prefaco als leveranciers