Doorzoek volledige site
21 juli 2009

2020challenge - Sportcomplex Maldegem - Winnaar prijs vakjury

Van Acker & Partners en Arcadis hebben van het multifunctionele sportcomplex in Maldegem een gebouw gemaakt dat maximaal gebruik zal maken van hernieuwbare energie (zon) en waarbij de energiebehoefte zoveel mogelijk gereduceerd wordt. Dat is te danken aan het feit dat van bij de conceptvorming rekening werd gehouden met de oriëntatie, het materiaalgebruik en de aangewende technieken.

Van Acker & Partners en Arcadis hebben van het multifunctionele sportcomplex in Maldegem een gebouw gemaakt dat maximaal gebruik zal maken van hernieuwbare energie (zon) en waarbij de energiebehoefte zoveel mogelijk gereduceerd wordt. Dat is te danken aan het feit dat van bij de conceptvorming rekening werd gehouden met de oriëntatie, het materiaalgebruik en de aangewende technieken.
 

  • Innovatieve oplossing


In het concept wordt afgestapt van het alom gebruikte maar energieverslindende ‘Black Box’- systeem, waar nergens daglicht werd getolereerd. In tegenstelling hiermee wordt in deze sporthal aan de volledige noordzijde daglicht op een diffuse wijze tot diep binnen het gebouw gebracht.  De zorgvuldig uitgezochte materialen zoals Kalwall voor de noordgevel en Okalux voor de daklichten, werden voor deze toepassing in België nog nooit toegepast. De daklichtstroken fungeren tevens voor de rookevacuatie. Door deze noordelijke oriëntatie wordt de warmtetoetreding beperkt gehouden, waardoor er geen vraag is naar energieverslindende actieve koeling.


  • Energiebesparing en duurzaamheid

 

Er is gekozen voor hernieuwbare energiebronnen voor het gebouw : zon en recuperatie regenwater. De energievraag wordt beperkt door zowel warmteverlies (goede isolatie daken, wanden, glasoppervlakten en compacte vorm – K29) als warmtetoetreding (lichtinval aan noordzijde) zo klein mogelijk te maken. Er worden hernieuwbare energiebronnen ingezet door maximale zonlichttoetreding aan de noordzijde (60% van de dag geeft voldoende daglicht om 500 lux te verkrijgen) en een optimaal zuidgericht oppervlak voor het opwekken van elektrische energie (dmv fotovoltaïsche folies bestaande uit flexibele amorfe silicium dunne film, fabrieksmatig geïntegreerd in het aluminium dakbedekkingssysteem) en thermische energie (met zonneboilersysteem). Er worden efficiënte technieken gebruikt voor de resterende energievraag zoals warmteopwekking met hoog rendement en warmteterugwinning uit ventilatielucht.  De resterende verlichtingsvraag wordt gerealiseerd met efficiënte armaturen en regeling met daglichtcompensatiesysteem.  In ruimten met veranderlijke aanwezigheid wordt de verlichting geschakeld met daklichtafhankelijke bewegingsdetectoren.  Verder is er nog de installatie van een gebouwbeheersysteem (GBS), dat vanuit de informatie van sensoren de sturing van systemen optimaliseert. De gebruikte materialen (beton, betonsteen, staal, hout, …) kunnen gerecycleerd worden en opnieuw in een bouwproject worden gebruikt, al dan niet in hun oorspronkelijke vorm, dan wel als grondstof voor nieuwe producten. De materialen zijn beschreven in functie van de wensen van de opdrachtgever. De beschreven materialen beantwoorden aan de laatste normen. Zo is bijvoorbeeld het hout afkomstig van een FSC erkende houtontginning.

  • Andere voordelen

 

Grotere belevingswaarde en ruimtelijk gevoel zonder comfortverlies.

    

 


  • Toepasbaar voor andere projecten

 

Dit principe stoelt ten dele op een in vergetelheid geraakte toepassing van de industriebouw (noordlicht d.m.v. sheddaken).De noordgerichte oriëntatie laat toe om een egaal licht in de ruimte te brengen. Dit is een troef voor tal van projecten zoals bv.  kunstateliers, sportaccomodaties (zwembaden, sporthallen, …), bedrijven en burelen, gebouwen met een residentieel karakter.

 

Technische fiche


Naam project: Multifunctioneel sportcomplex te Maldegem
Adres: Sportpark Maurice De Waele te Maldegem
Opdrachtgever:Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem
Ontwerper:THV Van Acker & Partners – Arcadis Belgium
Datum toepassing innovatieve oplossing: oplevering voorzien juli 2010
Andere betrokken partijen: Stad Maldegem en het studieteam