Doorzoek volledige site
29 januari 2019

Oproep aan ontwerpers: Kaaitheater

Illustratie | Tim Van de Velde

Een uitgebreid onderhoud van het Kaaitheater dringt zich op. De erfpacht wordt immers verlengd tot 2052. Het geschikte moment om de huidige werking van naderbij te bekijken, eventuele opportuniteiten en hindernissen te identificeren. Zo zijn er nieuwe behoeften ontstaan op artistiek vlak, op vlak van publieksonthaal en op theatertechnisch vlak. Bovendien is er een momentum ontstaan in de stedelijke context, met nieuwe relaties en opportuniteiten waar Kaaitheater op kan inspelen. Zo is er de aankoop van de Citroëngarage door de Brusselse regering, de heraanleg van het Sainctelettesquare, de residentiële ontwikkelingen aan de Akenkaai, etc. Het Kaaitheater bevindt zich letterlijk middenin deze stedelijke dynamiek en wenst een helder standpunt in te nemen.

De vraagstelling volgt niet enkel uit concrete noden en kansen, maar kadert ook in de inhoudelijke visie die het Kaaitheater uitdraagt. Van bij de heropening van het theater in 1993 vormden de beperkingen van het gebouw een uitdaging voor de artistieke werking van het Kaaitheater. Hoe stel je je open naar een stad in volle ontwikkeling vanuit een gesloten bouwwerk? Het Kaaitheater profileert zich als een kunstencentrum dat een centrale rol speelt in de kunstenaarsstad die Brussel de voorbije twintig jaar geworden is, maar ook als een plek waar de bijzondere dynamiek van de Brusselse samenleving inzake stedelijke ontwikkeling, socio-ecologische kwesties en interculturele actie tot uiting komt. Het Kaaitheater wil een open huis zijn waar zorgvuldig geselecteerde artistieke kwaliteit gekoppeld wordt aan een inclusieve ontmoetings- en debatcultuur. Het wil plaats bieden voor artistieke productie en presentatie, maar ook een plek zijn die andere gebruikers zich kunnen toe-eigenen.
 
Om deze ambities te realiseren is de Vlaamse overheid samen met het Kaaitheater op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam (architectuur, stabiliteit, technieken, theatertechnieken, akoestiek, duurzaamheid, veiligheidscoördinatie en milieu) dat een project ontwikkelt voor de transformatie en uitbreiding van het Kaaitheater

BUDGET WERKEN: 11.880.000 euro , excl. BTW.
ERELOON: 11 à 13 %
VERGOEDING: 15.000 euro voor elk van de teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen. 

Het team Vlaams Bouwmeester en het team BMA bouwmeester maître architecte begeleiden dit project samen en maken beide deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.   

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 24.02.2019