Doorzoek volledige site
30 januari 2019

Verbonden met de omgeving

Illustratie | CORES Development
Illustratie | CORES Development
Illustratie | CORES Development

In het gebied tussen station Gent-Sint-Pieters en de Blaarmeersen, ter hoogte van Koningin Fabiolalaan en Snepkaai, krijgt het ambitieuze Rinkkaaiproject vorm. Dat omvat zes gebouwen met 308 woningen, aangevuld met een buurthuis, commerciële ruimtes, een publiek park en een aansluiting op de toekomstige fietsersbrug over de Leie. CORES Development ging voor Rinkkaai in zee met het ontwerpteam EVR-KCAP-OM/AR-Omgeving. Architect Jan Van Den Broeke van het Gentse bureau EVR-architecten geeft tekst en uitleg bij de visie achter het vooruitstrevende concept in het magazine van CORES Development, in samenwerking met Eindeloos Communicatie

“Verbondenheid is een centraal begrip bij Rinkkaai",steekt Jan Van Den Broeke van wal. “Met zijn uitgebreide oppervlakte en honderden woningen is het een uit de kluiten gewassen project en een aanzienlijke aanvulling op het aanbod van de stad Gent. Ondanks die proporties hebben we er echter naar gestreefd om geen losstaand eiland in de stad te creëren. Het moest echt een onderdeel worden van zijn context.”
 

“De gebouwen delen een zeker DNA, maar behouden hun eigenheid"


Wijkgevoel

Die verbondenheid met de omgeving situeert zich op meerdere niveaus. Jan Van Den Broeke: “Rinkkaai maakt deel uit van het project Sint-Pieters en met zijn ligging aan de Blaarmeersen, wordt het een onderdeel van het grote park dat in die zone ontstaat. Maar ook op kleinere schaal wil Rinkkaai zich integreren in de onmiddellijke omgeving en de wijk waar het ingeplant wordt. Vanuit die ambitie hebben we op een aantal strategische plaatsen, ontmoetingsplekken gecreëerd. Die zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van het nieuwe project zelf, maar ook voor de mensen uit de buurt. Het respect voor de bestaande wijk uit zich verder ook in het materiaalgebruik, dat we deels overnemen van de wijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de typische Scheldesteen. Daarnaast komt er een buurtondersteunend programma, met onder andere handelszaken, restaurants en nog een aantal later te bepalen kleinere zaken, zoals bijvoorbeeld een bakker. Daarbij is het altijd de bedoeling dat ook de bewoners van de wijk er baat bij hebben. Er komt ook een buurthuis, een gegeven dat CORES wil integreren om het wijkgevoel te bevorderen.”

 

Paviljoenmodel

Op architecturaal vlak wordt Rinkkaai gekenmerkt door een heel diverse mix aan woontypologieën. Jan Van Den Broeke: “Het project is niet afgestemd op één type bewoner, zoals dikwijls het geval is. Er komen budgetwoningen, een gebouw voor groepswonen, assistentiewoningen … Die mix is heel belangrijk. Meer nog: volgens ons is het een absolute voorwaarde om een wijk te laten slagen. Er komen twee hoogbouwvolumes met een twintigtal verdiepingen en vier lagere volumes met zes à zeven lagen, geconcipieerd als paviljoenen: losstaande volumes in een parkomgeving. Het zijn allemaal alzijdige gebouwen, wat betekent dat ze geen echte voor- of achterzijde hebben. Elke zijde biedt een mooi uitzicht: op het park, op het water of op de stad. Elke kant heeft zijn kwaliteiten.”
 

Gedeeld DNA

Ondanks deze verscheidenheid aan woontypes is er toch duidelijk sprake van een samenhangend geheel. “We hadden het wel eens over een broer en zus met hun neefjes en nichtjes,” aldus Jan Van Den Broeke. “Je ziet dat de gebouwen een zeker DNA met elkaar delen, maar toch hun eigenheid behouden. Dat zorgt ook voor een grote herkenbaarheid van de gebouwen. Wat op zijn beurt weer bijdraagt aan de kindvriendelijkheid van het concept. Het zorgt er ook voor dat de mensen zich beter kunnen identificeren met het gebouw waarin ze wonen. Dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat mensen zich ergens thuis voelen, dus het is heel belangrijk.”


Duurzaamheid centraal

Een andere belangrijke klemtoon is de duurzaamheid. Rinkkaai wordt een Bijna Energieneutrale (BEN-)wijk. Jan Van Den Broeke legt uit: "We worden wettelijk verplicht om een aantal maatregelen te nemen, en ook de stad Gent stelde een aantal eisen. Wat ons betreft zijn die meer dan welkom, want wij leggen als bureau de lat hoog wat duurzaamheid betreft. Dat verhaal is trouwens een pak breder dan energiezuinigheid. Het gaat ook om het materiaalgebruik, het waterverhaal... Zo halen we onder andere een deel van onze warmte uit de naburige rivier De Leie en doen we aan grijswaterzuivering. De daken zijn voorzien van pv-panelen voor elektriciteitsopwekking en thermische zonnecollectoren voor de opwarming van het sanitair warm water. De neerslag wordt zo lang mogelijk vastgehouden, herbruikt en gebufferd vooraleer we het terug afvoeren."