Doorzoek volledige site
05 februari 2019

C3A: 'Goede afspraken omtrent werkmethodiek zijn essentieel voor BIM'

Illustratie | © C3A

C3A-zaakvoerder Jos Vandamme houdt een pleidooi (filmpje in het kader van BIMtonic) voor betere afspraken in BIM. "Er zijn nu nog veel te weinig afspraken rond bijvoorbeeld structuren of naamgeving. Het zou veel efficiënter zijn indien iedereen met hetzelfde rekenstelsel en dezelfde codering werken."

Vandamme: “Cruciaal voor een goed BIM-project zijn goede afspraken omtrent bijvoorbeeld structuren en naamgeving. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Zelfs in het BIM-protocol van het WTCB blijft men momenteel vrij algemeen. Dat kan ook niet anders, omdat men zich niet durft uitspreken over de te gebruiken software.”

“Het zou een goede zaak zijn moesten we een uniform rekenstelsel krijgen voor analysedoeleinden, zoals bestekken, meetstaten, kostprijsberekeningen,… Zo kunnen architecten en aannemers op dezelfde manier rekenen, met dezelfde coderingen, meetafspraken en meetwijzen", aldus nog Vandamme.

GERELATEERDE DOSSIERS