Doorzoek volledige site
11 februari 2019

Wienerberger introduceert Passaqua

Passaqua Doris Illustratie | ©Wienerberger
Passaqua Eros Illustratie | ©Wienerberger
Passaqua Lotis Illustratie | ©Wienerberger
Passaqua Magma Illustratie | ©Wienerberger
Illustratie | ©Wienerberger

In het marktsegment van hoogwaardig bestratingsmateriaal was er vraag naar kleiklinkers voor een waterdoorlatende verharding. Passaqua werd ontwikkeld door Wienerberger en zorgt ervoor dat water lokaal kan infiltreren in de bodem.

Passaqua is een strengpers kleiklinker met afstandshouders voor voegen van 6 mm breed. De kleiklinker zelf laat het water niet door, maar laat het “passeren” via de bredere voegen. Het voegaandeel van een verhardingsproject met Passaqua is zo ongeveer 10% van de totale oppervlakte. Dat is minimaal vereist voor een waterdoorlatende verharding.

 

Duurzaam, esthetisch en ecologisch

De Passaqua kleiklinkers zijn verkrijgbaar in vier kleuren.Net zoals de standaard kleiklinkers van Wienerberger, heeft Passaqua een authentieke uitstraling en wordt hij met de jaren mooier. Dankzij de waterpasserende voeg vloeit het water snel weg. 

Het regenwater infiltreert ook op een natuurlijke wijze in de bodem. Daardoor blijft de grondwatervoorraad beter op peil en wordt het overstromingsrisico ingeperkt.

Daardoor is er minder kans op de groei van algen, mossen en onkruid in de voegen. De combinatie van de intrinsieke duurzaamheid, de esthetische kwaliteiten en de waterpasserende eigenschappen zijn de belangrijkste troeven.

 

Van terras tot openbare ruimte

De Passaqua is geschikt voor terrassen en opritten van particuliere woningen en verkavelingen, verharde evacuatiewegen voor de brandweer en verhardingen van openbare ruimtes zoals parkings, pleinen, voet- en fietspaden.

 

Inperking van overstromingsrisico

Via de vele verharde oppervlaktes in Vlaanderen kan het regenwater niet meer doordringen in de bodem. Dat water wordt dan ook niet meer opgeslagen in de bodem en stroomt rechtstreeks weg via het rioleringsstelsel. Onze rioleringen zijn niet voorzien op dit toenemend waterdebiet.  

Om overstromingen en watertekorten te vermijden, zijn er regionale en ook stedenbouwkundige voorschriften om regenwater op te vangen en te gebruiken of te laten infiltreren in de bodem. De Vlaamse regelgeving verplicht bijvoorbeeld de aanleg van een infiltratievoorziening voor percelen groter dan 250 m2

Met de Passaqua infiltreert het regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem. Daardoor blijft de grondwatervoorraad beter op peil en wordt het overstromingsrisico ingeperkt.