Doorzoek volledige site
12 februari 2019

Oproep aan ontwerpers: een frisse wind voor Peterbospark 10-11

Illustratie | Séverin Malaud

Het Peterbospark is een modernistische wijk met een grote groene ruimte waarin verscheidene woontorens zijn ingeplant volgens een strak geometrisch schema. Afgerond in 1975 is  het Peterbospark de grootste sociale wijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en groepeert het in totaal meer dan 1.300 woningen op 17,1 hectare, goed voor ongeveer 4.000 bewoners.  De Openbare Vastgoedmaatschappijen Anderlechtse Haard en COMENSIA  delen het beheer. De afgelopen jaren zijn verschillende renovatieprojecten op Peterbos in de steigers gezet. Het recentste project is bijvoorbeeld van de hand van Lacaton & Vassal/51N4E.
 

COMENSIA is op zoek naar een multidisciplinair team voor de renovatie van twee woningblokken (Peterbos 10 en 11) aan de oostelijke zijde van het Peterbospark op de grens met de tuinwijk Moortebeek. Het project omvat in totaal 88 woningen (gebouw 10-10a) en 78 woningen (gebouw 11-11a) en beoogt de renovatie en isolatie van de bouwschil, de vervanging van het ventilatiesysteem en de herinrichting van de nooduitgangen. Doel is om de gebouwen beter te integreren in hun omgeving, hun leesbaarheid te versterken en de bewoonbaarheid van de woningen te verbeteren door private buitenruimtes te voorzien.       

BUDGET :  geschat op 4.378.000 euro, excl. BTW
ERELOON : De erelonen voor deze opdracht liggen vast en worden degressief berekend op basis van de tabellen in het bestek, in functie van het voorgestelde project en de bijhorende uiteindelijke kostprijs. Indicatief zullen de erelonen enkel voor de architecten schommelen tussen 5,5 en 6%.
VERGOEDING : 3.500 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . 

Het team BMA bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
   
LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT.
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 11/03/2019