Doorzoek volledige site
13 december 2011

Orde gaat over tot actie tegen Scholen van Morgen

De Orde van Architecten heeft de overeenkomsten, die door de NV DBFM Scholen van Morgen dwingend ter ondertekening wordt voorgelegd aan de architecten, gecontroleerd naar hun wettelijkheid. Na studie van deze overeenkomsten is de Orde de mening toegedaan dat verschillende contractuele bepalingen in deze opgelegde overeenkomst in strijd zijn met de regels betreffende de onverenigbaarheid van het beroep van architect met het beroep van aannemer en de daarmee samenhangende wettelijke verplichte onafhankelijkheid van de architect in het bouwproces.
De Orde van Architecten heeft de overeenkomsten, die door de NV DBFM Scholen van Morgen dwingend ter ondertekening wordt voorgelegd aan de architecten, onderzocht naar overeenstemming met de door de wetgever van openbare orde opgelegde regels middels de wet van 20 februari 1939 met betrekking tot de bescherming van de titel en het beroep van architect en de in uitvoering van deze wet genomen uitvoeringsbesluiten.
Na studie van deze lijvige overeenkomsten is de Orde de mening toegedaan dat verschillende contractuele bepalingen in deze opgelegde overeenkomst ‘Architect-Basisteam’ en ‘Interface-Overeenkomst’ in strijd zijn met de regels betreffende de onverenigbaarheid van het beroep van architect met het beroep van aannemer en de daarmee samenhangende wettelijke verplichte onafhankelijkheid van de architect in het bouwproces.

Gelet op de strijdigheid van contractuele bedingen in de aan de architect opgelegde overeenkomsten en zo de Orde geen nuttige reactie bekomt op de door haar uitgestuurde ingebrekestelling aan het adres van de NV DBFM Scholen van Morgen en haar afgevaardigd bouwheer de NV AG Re Copid, zal zij een procedure voor de Rechtbanken opstarten teneinde de onwettigheid en derhalve de nietigheid van contractuele bepalingen te horen uitspreken.