Doorzoek volledige site
13 februari 2019

De Praatstoel: Kaat Balcaen en Eef Van Meer (OM/AR architecten)

Kristus Koning, Brecht Illustratie | OM/AR
Kristus Koning, Brecht Illustratie | OM/AR
Rinkkaai Illustratie | CORES Development
Sint Rafaël Illustratie | OM/AR

In november 2018 verzelfstandigde het werkveld architectuur van het multidisciplinaire ontwerpbureau OMGEVING. De architectuuropdrachten zouden voortaan onder de naam OM/AR worden uitgevoerd. Met een mix van jong geweld en ervaring legt OM/AR de nadruk op maximale kennisdeling, duurzame mobiliteit en co-creatie. OM/AR is nu genomineerd voor een Belgian Building Award in de categorie 'Rookie of the Year'. Kaat Balcaen en Eef Van Meer namen voor de gelegenheid plaats in onze Praatstoel. 

Op welk eigen gerealiseerde projecten bent u het meest fier en waarom?

Eef: Ik ben fier op de realisatie van een school voor buitengewoon onderwijs in Brecht. Het nieuwe schoolgebouw werd vanuit de context vormgegeven waardoor het de gehele site herstructureert. Het vormt voor de gebruikers zowel een referentiepunt als een geborgen plek op de site.

Kaat: Hiervoor kies ik het project ‘Stoktse Plein’. Eén van de eerste projecten waarvoor ikzelf het gehele traject van wedstrijdontwerp t.e.m. de werf heb kunnen doorlopen. Het project telt 37 wooneenheden. Het nieuwe geheel richt zich met z’n specifieke inplanting, tot een groen binnenplein en werkt tegelijkertijd de bestaande arbeiderswijk af.

 

Van welk project in uitvoering of in voorbereiding koestert u hoge verwachtingen?
 

Eef: Ik kijk uit naar de start van de bouw van het orthopedagogisch centrum Sint Rafaël  met ongeveer 100 kamers. De ruimtelijke organisatie van het gebouw is gebaseerd op een indeling van de bewoners in leefgroepen. Door de leefgroepen rond een patio te organiseren worden lange gangen vermeden en is indirect toezicht mogelijk.

Kaat: Voor mij liggen deze verwachtingen bij het project Rinkkaai te Gent. Hierbij zullen we samen met KCAP en evr-architecten meer dan 300 appartementen verwezenlijken, opgevat in zes compacte woongebouwen.


Welk project van een andere Belgische architect is voor u een schot in de roos?

Kaat: Ik vind de nieuwe bibliotheek De Waalse Krook (Coussée en Goris + RCR Arquitectes) wel een schot in de roos. Het vroegere kluwen van smalle straten en verborgen bouwblokken wordt opnieuw opengewerkt zodat de bestaande omgeving opnieuw kan ademen. Er ontstaan nieuwe doorsteken tussen omliggende winkelstraten, die samenkomen in de publieke ruimte rondom deze Waalse Krook. Boeiende architectuur roept dialoog op, doet mensen nadenken en is niet puur esthetisch, maar ook sociaal en interactief.

Eef: Hier sluit ik mij volledig bij aan.

 

Welke buitenlandse architecten vormen voor u een grote bron van inspiratie?

Eef: Herman Hertzberger. Hoe hij zijn theoretische concepten omzet in de praktijk, focust op ontmoeting en interactie van de gebruikers. De manier waarop hij ruimte maakt en ruimte laat …

Kaat: Ik ben erg geboeid door Japanse architectuur. Sou Fujimoto, Atelier Bow Wow, Tezuka architects… De manier van omgaan met beperkte ruimte, het nadenken over relaties en het omzetten van minimalisme tot weelde brengen meerwaarde in hun ontwerpen.


Welke jonge architect in Vlaanderen maakt momenteel veel indruk op u?

Eef: KOMAAN architecten, OYO, noAarchitecten, burobill, …

Kaat: Ik zat in de klas met de architecten van Raamwerk en TOOP. Ik vind dat zij wel goed werk leveren en het is ook leuk om hen te zien groeien.
 

Wat vindt u zo boeiend aan uw job als architect? Zou u uw kinderen aanmoedigen om in uw voetsporen te treden?
 

Eef: De complexiteit en uitdaging. De interactie tussen conceptueel denken en uitvoering in de praktijk. Als ze ook zoveel plezier zouden beleven aan deze uitdaging dan mogen ze dit zeker doen.

Kaat: Het is een veelzijdige job, die tevens erg veeleisend is en de nodige passie vereist. Het is een boeiende wisselwerking tussen ontwerpen en realiseren, maar tevens ook tussen bemiddelen en discussiëren. Als mijn kinderen dit om de juiste reden wensen te studeren, zal ik ze hier zeker in aanmoedigen.
 

Welke ontmoeting is bepalend geweest voor uw verdere architecturale ontplooiing?
  

Eef: Zowel de ontmoeting met de docenten als met de medestudenten tijdens mijn studies hebben mij de diversiteit aan benaderingen ten opzichte van het architectuurvraagstuk doen inzien. Dit zie ik als een grote verrijking. Bovendien ook het leven en beleven in de stad en de ontmoetingen die zich daar dagdagelijks afspelen tussen gebruiker en zijn context beïnvloeden mij nog steeds.  

Kaat: Al van kindsbeen af aan was het mijn droom om architect te worden. Mijn vader, ook architect, was hiervoor een groot voorbeeld. Toen ik eenmaal ging studeren waren het bepaalde docenten die mijn ambitie aanwakkerden en me verder in mezelf deden geloven. Ook specifieke ontmoetingen en gesprekken tijdens mijn studie in Japan hebben mezelf verder doen ontplooien. Mijn verdere honger werd gevoed door de studie Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, die me verder deed denken dan perceel of bouwlot. Het zijn leerzame discussies of opbouwende dialogen doorheen het gehele proces die voor mij het meest bepalend zijn geweest. Dit soort gesprekken probeer ik op heden nog steeds op te zoeken om zo te blijven groeien en mezelf te blijven ontwikkelen.

 

Herkent u zichzelf nog in de ambitieuze jonge student die u ooit zelf was ? Komen droom en werkelijkheid sterk overeen?
 

Eef: Ik herken mezelf nog steeds als ambitieuze student. Ik ben ervan overtuigd dat deze ambitie ook nodig is om ondanks de toch complexe regelgeving en administratie te blijven ijveren voor duurzame architectuur in het belang van de gebruiker en de ruimere context die voorbijgaat aan de opgestelde spelregels. De ambitie triggert om tussen de lijnen te lezen.

Kaat: ik was als student heel erg ambitieus en ben dit tot op heden nog steeds, al heb ik wel beter leren relativeren. Het is belangrijk de hoofdzaak van de bijzaak te onderscheiden en in te zetten op wat net architectuur leefbaar en contextueel maakt.
 

Faits divers

Welke job zou u nu uitoefenen als u geen architect was?
Eef: Geen idee, iets creatiefs, met veel persoonlijk contact en weinig computerwerk.
Kaat: Oei, nooit over een andere studie of beroep nagedacht… Ik denk iets met veel sociaal contact, interacties met andere mensen.

Waar hebt u uw architectuuropleiding gevolgd?

Eef: Antwerpen – Henry Van de Velde/Artesis
Kaat: Ik studeerde Architectuur en Stedenbouw & Ruimtelijke planning in Gent, aan Sint-Lucas, KU Leuven. Mijn laatste jaar architectuur bracht ik door aan de University of Tokyo, in Japan.

Bij wie hebt u stage gelopen?
Eef: Happel Cornelis Verhoeven Architecten en OMGEVING.
Kaat: KCAP architects en planners en OMGEVING.

Wat was de titel van uw eindwerk?
Eef: Urban waterfronts: Linkeroever
Kaat: From big City to small scaled Area (Chikii Zukura), Tokyo.

Favoriet architectuurboek:
Eef: Afhankelijk van welk project er lopende is. Maar een boek dat mij steeds is bijgebleven: De Onzichtbare Steden van Italo Calvino.

Favoriet ander boek:
Eef: Mijn fotoboeken en schetsboeken

Favoriete film:
Eef: The Truman Show
Kaat: Brokedown Palace

Favoriet tv-programma:

Eef: De enige series waarin ik slaagde om ze volledig uit te zien zijn: Big Little Lies, Bonusfamiljen, Borgen.

Favoriete muziek:
Eef: Momenteel de soundtrack van Big Little lies
Kaat: The XX en gelijkaardige muziek

Hebt u veel vrije tijd en hoe brengt u die het liefst door?
Eef: Een vrij moment breng ik het liefst door met vrienden en familie genietend van de alledaagse dingen.

Kaat: Ik ben graag tussen de mensen en spreek graag af met vrienden.

Favoriete Belgische stad:
Eef: Antwerpen
Kaat: Gent

Favoriete Europese stad:
Eef: Kopenhagen, Boedapest en Rotterdam
Kaat: Lissabon

In welk land zou u het liefst geboren en opgegroeid zijn?
Eef: Geen idee
Kaat: Geen idee

Actief of passief sportbeoefenaar? Welke sport?
Eef: Af en toe joggen. En dan altijd meteen te overmoedig.
Kaat: Als sport doe ik hockey, het teamverband levert doorzettingsvermogen.

Favoriete architectuursite?
Eef: tot voor kort Divisare. ThinkingArchitecture op instagram is ook wel tof om af en toe te bezoeken.

Favoriete andere website?
Eef: Geen voorkeur. Eerlijk gezegd zijn de meest bezochte pagina’s op mijn startpagina het WTCB, we-transfer en het omgevingsloket.