Doorzoek volledige site
14 februari 2019

Oproep aan ontwerpers: Elite Scarabaeus II

Illustratie | Séverin Malaud

In het hart van het historische Schaarbeek, vlakbij het gemeentehuis en de Louis Bertrandlaan, plant RenovaS momenteel de omvorming van de voormalige bioscoop Elite en het theater Scarabaeus tot een nieuwe socio-culturele infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is en open staat voor de buurt. Het project omvat de renovatie, de heropbouw en de uitbreiding van een oude bioscoop, een theater en een opbrengstgebouw. Het doel is een nieuwe infrastructuur te creëren (met podiumzalen, modulaire ruimtes, technische en administratieve voorzieningen) voor diverse culturele en sociale activiteiten. De nieuwe infrastructuur zal alvast het cultureel centrum van Schaarbeek huisvesten.

Gefinancierd door het stadsbeleid en het duurzaam wijkcontract Pogge, ligt de uitdaging voor de ontwerper vooral in de tijdsdruk om tot een totaaloplossing te komen. De gemeente Schaarbeek heeft RenovaS gevraagd een multidisciplinair team te vinden (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator) dat kan instaan voor de volledige opdracht. Als u dat team wil vormen, kunt u de beschikbare documenten van de opdracht raadplegen via onderstaande link.

Deze opdracht kadert in de programmastudie die eerder door RenovaS werd gelanceerd en die momenteel aan de gang is. 

BUDGET VAN DE WERKEN:  2.263.910 euro  incl. btw
ERELOON: forfaitair vastgelegd op 249.000 euro incl. btw
VERGOEDING:  5.000 euro voor elk van de 5 teams die uitgenodigd worden om in te schrijven na het indienen van een regelmatige offerte. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 06/03/2019