Doorzoek volledige site
20 februari 2019

3D wapenen... een mythe of realiteit?

Illustratie | © Macobo

Sinds enkele jaren heeft BIM binnen de bouwwereld een vlucht genomen. Steeds meer bedrijven maken de overstap naar een op BIM gebaseerde werkmethode en plukken hier de vruchten van. Hiermee wordt BIM niet langer de uitzondering, maar eerder de regel. MACOBO is sinds een aantal jaren gebeten door het BIM-virus. In dat licht is de organisatie hard op weg om al haar processen naar een op BIM gebaseerde werkmethode om te zetten. Daar is 3D wapenen er één van, en wat voor één.

Clash Detections

Momenteel maakt MACOBO gebruik van Tekla Structures®. Dit is software met grote rekencapaciteit, waarmee de modellen 3D met grote snelheid gewapend kunnen worden. Met programmatie van vooraf ingestelde parameters is het wapenen in sommige gevallen niet meer dan een muisklik.

Omdat het hele ontwerp in 3D is opgebouwd is een betere visuele controle mogelijk en is het mogelijk om met clash detections bouwfouten te voorkomen.  Clash Detections zijn controles op onderdelen die elkaar in de weg zitten in het ontwerp en dus ook in de uiteindelijke bouwfase zouden hebben opgetreden. Denk maar aan leidingen die door een constructief element lopen.

Aanpassingen in het ontwerp van de betonstructuren kunnen door MACOBO eenvoudig verwerkt worden, omdat de wapening gelinkt is aan de 3D geometrie van het gebouw.

 

Conflictvrij wapeningsplan

MACOBO bouwen zijn wapeningspakket digitaal op en kan zo meteen zien of het überhaupt mogelijk is om de berekende wapening effectief op de werf te plaatsen.  Vrijgave voor bestelling en plaatsing op de werf gebeurt pas na deze controle, zodat de uitvoerders garantie hebben op een conflictvrij wapeningsplan. Zeker bij grote werven, met complexe knooppunten is dit meer noodzaak dan luxe.

 

Plannen op de werf

De arbeiders op de werf gebruiken vandaag nog steeds 2D plannen. Maar doordat alle info aanwezig is in ons 3D model, kan MACOBO gemakkelijk 2D uitvoeringstekeningen genereren uit onze software. Op alle plannen, snedes en details staat steeds precies dezelfde info.

"We maken komaf met tegenstrijdigheden tussen verschillende plannen en detailtekeningen. Ook het generen van buig- en meetstaten is dankzij deze manier van werken niet meer dan aan de juiste knopjes draaien. Alle info staat in het model en hoeft niet nogmaals handmatig in lijsten overgezet te worden", zegt Aziz Boutwaline, BIM Modelleur bij Macobo. "Het 3D wapenen is dus allang geen mythe meer, maar dagdagelijkse realiteit. De vraag is dus niet meer of u moet overstappen op het 3D wapenen, maar hoe. "

GERELATEERDE DOSSIERS