Doorzoek volledige site
26 februari 2019

Jouw project in Architectuurboek Vlaanderen N° 14

Illustratie | VAI

In 2020 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2020 wordt de veertiende in deze reeks publicaties. Het Architectuurboek brengt de architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht, maar ook projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel in de wereld. Voor het Architectuurboek Vlaanderen N°14 nodigt het VAI architecten, stedenbouwkundige ontwerpers, landschapsarchitecten, opdrachtgevers en anderen uit om projecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden. De deadline is 7 maart. 

Het Architectuurboek Vlaanderen is doorheen de jaren uitgegroeid tot een publicatie die de groeiende kwaliteit van de architectuur in deze regio zichtbaarheid geeft. Maar tegelijk houdt het Architectuurboek Vlaanderen deze architectuurproductie steeds tegen het licht van de wijzigende maatschappelijke, politieke en ruimtelijke ontwikkelingen. Architecturale kwaliteit wordt immers steeds mee bepaald door de wijze waarop een gebouw of een stedenbouwkundig project zich verhoudt tot zijn context.

Ook deze editie zal een bloemlezing en een moment van reflectie zijn die de veelzijdigheid en de breedte van de architecturale productie weerspiegelt. In de veertiende editie willen we opnieuw bijzondere nadruk leggen op projecten die verschillende functies verbinden, die intelligent hergebruik thematiseren, en die architecturale concepten ontwikkelen om de verdichting en de verharding in Vlaanderen te benaderen. Daarnaast wil het VAI we aandacht besteden aan projecten die architectuur als discipline uitdagen en verbreden. Dit kunnen initiatieven zijn die buiten het traditionele bouwproces om bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit, samenwerkingsverbanden die de rol van de architect in de maatschappij herinterpreteren, projecten die de grenzen tussen architectuur en andere disciplines opzoeken, enz. 

De redactie van het Architectuurboek Vlaanderen N°14 bestaat uit: Isabelle Blancke, Sofie De Caigny, Michiel De Cleene, Petrus Kemme, Petra Pferdmenges, Eireen Schreurs, Bart Tritsmans en Maarten Van Den Driessche.

Info en inzendingen via deze link.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS