Doorzoek volledige site
01 maart 2019

BBA New Way of Living: nominatie voor Huize Walden (LAVA Architecten)

Een van de genomineerden voor de Belgian Building Awards in de categorie New Way of Living was Huize Walden van LAVA Architecten. Het project in Malle betreft een uitbreiding van een zorginstelling die studio’s voor mensen met een ernstige fysische beperking combineert met appartementen voor hun mantelzorgers.

Het idee om zorg te integreren in de dorpskernen en steden kent een gestage opkomst in onze maatschappij. Mensen met een beperking worden momenteel niet meer weggestopt. Dit project is wél nog verborgen in de bossen rond de abdij van Westmalle, volgens de heersende opvatting ten tijde van de oprichting van de voorziening.

 

Volledige integratie in de omgeving 

LAVA Architecten maakten dankbaar gebruik van de prachtige natuur en zetten maximaal in op de natuurbeleving. Ze voegden een vijver toe en veel meer terrassen dan woningen, van waaruit de beleving in de bossen maximaal is. Het project werd voor een optimale integratie volledig uitgevoerd in houten gevelbekleding.

 

Families niet meer uit elkaar gerukt

Het vernieuwende aspect voor deze uitbreiding schuilt in het feit dat niet louter nieuwe studio's gebouwd worden op het gelijkvloers. Ook geïntegreerde appartementen voor mantelzorgers en hun familie op de verdieping maken deel uit van het ontwerp. 

Zo worden families niet meer uit elkaar gerukt als één van de gezinsleden een ernstig letsel heeft opgelopen. Innovatief is bovendien de samenwerking om dit complex te realiseren. De appartementen worden gebouwd door opdrachtgever De Ideale Woning, een sociale huisvestingsmaatschappij, volgens het principe van 'bescheiden woningen'. 

Huize Walden is een innovatief concept voor de zorgsector waarvoor het project in 2015 de IC2-award kreeg. Het project is ook weerhouden als één van de 28 projecten rond 'experimenteel wonen' door de Vlaamse Regering.

 

Transparante leefruimtes

Overmaatse gangen worden transparante leefruimtes en vides zorgen voor contact met de mantelzorgers. Sportende bewoners in de kinéruimte springen dadelijk in het oog aan de inkom en het terras aan de eetruimte. Zelfs de hellingbaan naar de ondergrondse parkeergarage is volledig opengewerkt, net omdat sommige bewoners ondanks hun beperking zelfstandig kunnen autorijden.

 

Optimale waterzuivering

De waterbehandeling is specifiek voor dit project met zijn groendaken, verschillende wadi's en uiteraard de grote vijver, die dienstdoet als buffervolume, bluswateropslag en als natuurlijk element.

Er is geen aansluiting op een riolering. Een rietveld neemt namelijk de hele zuivering van het afvalwater op zich. Een onderzoek van de UGent heeft uitgewezen dat de zuivering optimaal is, ondanks de grote hoeveelheden medicatie die afgebroken dienen te worden. 

In samenspraak met Natuur en Bos werden verschillende maatregelen getroffen voor de dierenpopulatie. Die maatregelen bevatten onder andere doorgangen voor padden, zonneterrassen waar de amfibieën zich kunnen opwarmen en een fontein voor zuurstof voor vissen. Daarnaast werden braakliggende stukken opnieuw bebost. 

De grote ramen zijn voorzien van een mobiele zonnewering en de kleine ramen hebben een uitkragende vin. Die regelt niet alleen de zonnetoetreding, maar ook de privacy tussen de verschillende woningen.

 

Over de Belgian Building Awards

De jury van de Belgian Building Awards bestond uit 9 architecten, journalisten en publicisten: Rita Agneessens (Linklab), Laure Bertrand (LRarchitectes), Eric Cloes (Ik ga Bouwen), Marc Dubois (architectuurrecensent), Lionel Lhoir (Focus Archi), Rik Neven (architectura.be), Philippe Selke (architectura.be), Arnaud Tandt (NAV en Febelcem) en Marnik Dehaen (waarnemend jurylid namens de Orde van Architecten).

De Belgian Building Awards zijn een initiatief van Batibouw dat voor de uitwerking een beroep doet op Redactiebureau Palindroom en architectura.be. Verder wordt ook nauw samengewerkt met de Orde van Architecten en Ik Ga Bouwen & Renoveren, (Sanoma).