Doorzoek volledige site
04 maart 2019

BBA Rookie of the Year: nominatie voor OM/AR architecten

Kernversterkingsproject, Meerle Illustratie | ©OM/AR architecten
Kernversterkingsproject, Meerle Illustratie | ©OM/AR architecten
Sociale woonontwikkeling Groen Zuid, Hoboken Illustratie | ©OM/AR architecten
Sociale woonontwikkeling Groen Zuid, Hoboken Illustratie | ©OM/AR architecten
Belevingscentrum Het Moment, Averbode Illustratie | ©Ilse Liekens
Belevingscentrum Het Moment, Averbode Illustratie | ©Ilse Liekens
Belevingscentrum Het Moment, Averbode Illustratie | ©Ilse Liekens

OM/AR architecten was genomineerd voor de Belgian Building Award in de categorie Rookie of the Year. Het bureau staat voor omgevingsgerichte architectuur. OM/AR kent haar oorsprong binnen het multidisciplinair ontwerpbureau OMGEVING, van waaruit vier architecten in 2018 zijn opgestaan om het nieuwe roer van OM/AR in handen te nemen. 

De mix van jong creatief geweld en ervaring zorgt voor een inspirerende dynamiek binnen het nieuwe architectenbureau. Het jonge bestuurdersteam wist de voltallige architectenploeg te overtuigen om mee in het nieuwe avontuur van OM/AR te stappen. Alle zestien medewerkers geloven in de overtuiging, visie en kracht van OM/AR architecten. 

 

Belevingscentrum Het Moment, Averbode

Het Moment is het belevingscentrum van de Abdij van Averbode. De erfgoedplaats is een inspirerende en rustgevende omgeving die nu voor bezoekers toegankelijk is gemaakt. Naast een huisbrouwerij vind je op de site een kaasrijperij, een bakkerij en een abdijwinkel. 

Door de onderlinge verbondenheid van deze ruimtes wordt het veelzijdige productieproces getoond. OM/AR stond samen met B-bis architecten in voor de uitwerking van het scenografisch concept, de architectuuringrepen en het ontwerp van het vast en los meubilair. 

Met een hedendaagse twist werd het belevingscentrum opnieuw een plek van nijverheid. Het project werd geselecteerd omwille van haar belang binnen het maatschappelijk debat van renovatie, restauratie en herbestemming. Het is de taak van de architect om zorgvuldig om te gaan met het bestaande patrimonium. 

De architectuur van het belevingscentrum is uitgesproken hedendaags maar schikt zich naadloos in de eeuwenoude kloostersite. Ook in dit ontwerp maakt de uiteindelijke realisatie het verschil tussen een middelmatig of een duurzaam kwalitatief project. Zonder extreem experimenteel en iconisch te werken, resulteert dit in een project met karakter en identiteit.

 

Kernversterkingsproject, Meerle

In april 2017 diende OM/AR architecten, samen met LV-architecten en Van Roey Vastgoed, het wedstrijdontwerp in voor het kernversterkingsproject PPS “Meerle, Ons dorp”, uitgeschreven door Stad Hoogstraten. Zo kregen ze de kans om dit dorpshart te herontwerpen en te focussen op de waarden en normen van de bewoners, hun verenigingsleven en de woonnoden binnen het dorp. 

Daarbij werd ingezet op het in ere herstellen van de basiskenmerken van het dorp, alsook het verder uitbouwen van het groene landelijke karakter. Het bouwprogramma bestaat uit 24 appartementen (site Weeshuis – LV-architecten), 10 gestapelde woningen (site Pastorij – OM/AR) en de renovatie van een bestaand schoolgebouw en de uitbreiding van een nieuwe polyvalente zaal (site Raadhuis – OM/AR). 

Het bijzondere aan dit project is het kernversterkende karakter op maat van het bestaande dorp, dat tegelijk rekening houdt met het landelijke en groene karakter alsook de bescheiden architectuur die op een respectvolle wijze aansluit bij het historisch waardevolle dorpszicht. 

 

Sociale woonontwikkeling Groen Zuid, Hoboken 

Binnen het masterplan Groen Zuid realiseerden OM/AR architecten, in samenwerking met RE-ST architecten, 90 sociale woningen te Hoboken in opdracht van Woonhaven. De sociale woningen vormen de schakel met het bestaande weefsel en vormen tegelijkertijd ook mede de toegangspoort naar het nieuwe woongebied. 

In het ontwerp wordt er ingezet op de typologie van de tussenmaat. De tussenmaat maakt het mogelijk overgangen tussen de domeinen niet abrupt maar geleidelijk te laten verlopen en als zodanig vorm te geven. Hierdoor kan het collectief een concrete plek worden geboden. 

Door de tussenmaat centraal te stellen, wordt een andere kleinschalige vorm van collectiviteit in de woonomgeving geïntroduceerd. Doel van het ontwerp is dit kleinschalige collectief te benoemen en haar potenties voor de woonomgeving te verkennen. 

 

Over de Belgian Building Awards

De jury van de Belgian Building Awards bestond uit 9 architecten, journalisten en publicisten: Rita Agneessens (Linklab), Laure Bertrand (LRarchitectes), Eric Cloes (Ik ga Bouwen), Marc Dubois (architectuurrecensent), Lionel Lhoir (Focus Archi), Rik Neven (architectura.be), Philippe Selke (architectura.be), Arnaud Tandt (NAV en Febelcem) en Marnik Dehaen (waarnemend jurylid namens de Orde van Architecten).

De Belgian Building Awards zijn een initiatief van Batibouw dat voor de uitwerking een beroep doet op Redactiebureau Palindroom en architectura.be. Verder wordt ook nauw samengewerkt met de Orde van Architecten en Ik Ga Bouwen & Renoveren, (Sanoma).