Doorzoek volledige site
05 maart 2019

Ney & Partners + OMGEVING ontwerpen Krugerbrug in Antwerpen

Illustratie | Ney & Partners + Omgeving
Illustratie | Ney & Partners + Omgeving
Illustratie | Ney & Partners + Omgeving
Illustratie | Ney & Partners + Omgeving

Het ontwerpteam NEY & PartnersOMGEVING heeft de ontwerpwedstrijd van de stad Antwerpen voor de Krugerbrug gewonnen. Het ontwerpvoorstel gaat uit van de  vervanging van de verouderde Krugerbrug door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. De nieuwe brug verbindt twee belangrijke fietsroutes, route F13 richting Boom en de ‘district route’. Tegelijk verknoopt zij de woongebieden van het Kiel en Hoboken, het bedrijventerrein Lage Weg, het natuurgebied Hobokense Polder en het nieuwe ecologische bedrijfspark Blue Gate Antwerp. De brug en de omliggende publieke ruimte zijn landschappelijk ingebed in een grootschalige parkstructuur met bijzondere aandacht voor het comfort van de verschillende gebruikers.

 

Het ontwerp bestaat uit 3 bruggen die telkens op een groene aanloophelling liggen. Hierdoor ontstaan er rond de bruggen grote groene ruimtes, zijn de bruggen snel en eenvoudig te plaatsen en kan elke brug afzonderlijk worden aangepast bij een verdere ontwikkeling van het industrieterrein Blue Gate Antwerp of het project Lageweg.

De eerste brug, deze over het spoor, verbindt zoals de Krugerbrug nu Hoboken-Centrum met de Hobokense Polder en het in ontwikkeling zijnde groene industrieterrein Blue Gate Antwerp. De tweede brug maakt over de Zuidweg de verbinding naar het Jef van Lindenfietspad (F13) richting Hemiksem. Zo kunnen fietsers vanop de Lageweg of vanop de fietsostrade op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. De derde brug   gelegen op de lange aanloophelling tussen de Hobokense Polder en Blue Gate Antwerp, maakt het mogelijk om het natuurgebied onder deze brug door te trekken tot aan de nieuwe weg in Blue Gate Antwerp.

Op de brug over het spoor ligt aan de westkant, de kant van de Hobokense Polder, een fietspad van 4 meter breed. Fietsers kunnen zo makkelijk, en zonder in conflict te komen met voetgangers, aansluiten op de tweede brug naar de fietsostrade. Aan de andere kant van de brug over het spoor ligt een voetpad van 2 meter breed, waarlangs voetgangers de verbinding kunnen maken tussen de toekomstige ontwikkelingen van Blue Gate Antwerp of het project Lageweg. Aan beide kanten van het spoor kunnen voetgangers via een trap de Zuidweg of de Schroeilaan en zo de Hobokense Polder bereiken.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS