Doorzoek volledige site
07 maart 2019

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt kandidaten voor Architectuurprijs 2019

De Provincie Oost-Vlaanderen zal dit jaar de prijs voor architectuur toekennen aan een gerealiseerd project op grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen met als thema ‘Herbestemming en/of herinrichting van historisch erfgoed’. Dit heeft zowel betrekking op herbestemde architectuurprojecten als openbare ruimten die werden heringericht. Deadline voor de kandidaturen is 25 april 2019.

De laureaat krijgt 5 000 EUR. Een verdienstelijke inzending kan als bijzondere vermelding 2 500 EUR krijgen. Juryleden zijn Marc Dubois, Dimitri Minten, Marie-José Van Hee, Hera Van Sande en Koen Van Synghel.
 

“Herbestemming of herinrichting van erfgoed zijn schoolvoorbeelden van duurzaamheid: er wordt bewust omgesprongen met de ruimte, het patrimonium en de publieke ruimte. In plaats van verlies komt er verrijking door herkenning en interactie van verleden, heden en toekomst. Met deze architectuurprijs willen wij als Provincie dergelijke goede voorbeelden belonen en verder uitdragen.“, aldus gedeputeerde voor Erfgoed Annemie Charlier.

 

GERELATEERDE DOSSIERS