Doorzoek volledige site
20 maart 2019

Zorghotel 51N4E maakt verbinding met gemeenschap

Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E
Illustratie | 51N4E
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin

Op het glooiende landschap van een voormalige boerderij in Beersel staat vandaag een nieuw zorg- en recreatiecentrum, Zorghotel Qaly, naar een ontwerp van 51N4E. Het project biedt een thuis aan twee leefgroepen van elk 40 woongelegenheden in het rusthuisgedeelte en 42 assistentiewoningen, aangevuld met een publiek programma dat de instap naar een gestructureerde en huiselijke leefomgeving voor ouderen kan faciliteren. Het gebouw maakt de verbinding met de aangrenzende gemeenschap en wil een ontmoetingsplaats zijn, een bestemming in het nieuwe Beersel.

Het bouwvolume bestaat uit vier bouwlagen, kelderverdieping inbegrepen. Deze kelderverdieping zit grotendeels verborgen onder het maaiveld van de site, en maakt gepast gebruik van de natuurlijke helling van het terrein om een aantal gemeenschappelijke functies op dit niveau onder te brengen, op de plek waar het bouwvolume het meest aanwezig aanvoelt en best toegankelijk is voor het publiek. Bij de overgang van deze verdieping van ondergronds tot bovengronds bevindt zich de ingang, als schakel tussen alle functies en verdiepingen van het gebouw.


Ontmoetingsplaats

De voornaamste uitdaging van het project was het integreren van een gebouwd programma dat beduidend groter was dan het omliggende residentiële weefsel, en dit zonder de suburbane kwaliteiten van Beersel te verwerpen. Het plan is gearticuleerd zodat er voldoende ademruimte bestaat tussen het nieuwe gebouw en het omliggende weefsel. Tegelijkertijd krijgt een gemeenschap met een groeiende nood aan ouderenzorg een noodzakelijke toevoeging. De vorm kadreert een nieuw park, de façade vormt zijn achtergrond en werkt als een soort van bewoonde tuinmuur. Wanneer het gebouw raakt aan het publieke domein opent het formeel en functioneel. Zo ontstaat een link tussen de wereld van de bewoner en de aangrenzende gemeenschap: een ontmoetingsplaats, een bestemming in het nieuwe Beersel.


Flexibel bouwen

‘We bedenken gebouwen als ‘smart shells’, structuren die vanuit een constructieve en organisatorische logica zijn opgebouwd om een evolutief programma te ontvangen', klinkt het bij de ontwerpers van 51N4E. ‘Het structurele concept, de circulatiekokers, de technische invulling en de gevelstructuur van het gebouw zijn op zo’n manier vormgegeven en bedacht dat de inhoud op een radicale manier kan worden herdacht. Met deze strategie zoeken we naar slimme, maar lowtech oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst. We willen niet afhankelijk zijn van snel veranderende technologieën of voorbijgestreefde bouwtechnieken. Door compact en efficiënt te bouwen kan er met een beperkt budget toch een flexibele structuur worden gerealiseerd. Dit zorgt voor een veel langere mogelijke levensduur van het gebouw en financiële en energetische winsten op de middellange termijn.’

GERELATEERDE DOSSIERS