Doorzoek volledige site
13 maart 2019

Oproep aan ontwerpers: MANUFAKTURE, nieuwe hoeksteen voor de site Abattoir

Illustratie | Séverin Malaud

De site van Abattoir blijft in beweging. Strategisch gelegen in de Kanaalzone, heeft de site omwille van de bijzondere functie en de belangrijke markt uitstraling voor geheel Brussel. Dat is de reden waarom er op gewestelijk niveau al verschillende initiatieven gelanceerd zijn: zowel het stadsvernieuwingscontract (SVC) Weststation als het SVC Heyvaert – Poincaré voorzien in projecten die voornamelijk focussen op de aansluiting tussen de site en de publieke ruimte. Bovendien werd er in 2012 een masterplan opgemaakt voor de ontwikkeling van de site zelf. 

Het eerste project van dit plan zag in 2015 het licht: de voedingsmarkt werd een heus marktgebouw, de FOODMET. Intussen werd ook een tweede project aangevat: KOTMET, de realisatie van studentenhuisvesting, in combinatie met commerciële voorzieningen en huisvesting als afwerking van de rand van de site ter hoogte van de metrohalte Clemenceau. 

In deze transformerende context, wil Abattoir NV nu een derde project aanvatten: de MANUFAKTURE, een gebouw voor productieve vlees- en voedingsactiviteiten, met daarboven een parkeervoorziening voor de gehele site. En waarom niet mogelijks ook het daklandschap activeren, met bijvoorbeeld een zwembadcomplex dat de restwarmte van de koelinstallaties gebruikt? Verder is er de wens om voor het ontwerp te vertrekken vanuit een sterke visie op duurzaamheid die in overleg met Abbatoir reeds geformuleerd is door een bureau speciale technieken. Deze nota zal dan ook het vertrekpunt voor het ontwerp vormen. Abattoir is nu op zoek naar een ontwerper en stabiliteitsingenieur voor de volledige architectuuropdracht.


BUDGET WERKEN :  
- Vaste schijf : productieve voedselactiviteiten en technieken 12.500.000 euro, exclusief BTW + parkeervoorziening 5.500.000 euro, exclusief BTW;
- Voorwaardelijke schijf (bijkomende functie): 12.000.000 euro, exclusief BTW.
ERELOON : Het ereloon voor de vaste schijf wordt vastgesteld op 5,65% van het bedrag van de werken. Indien de bouwheer beslist de voorwaardelijke schijf uit te voeren, wordt een bijkomend ereloon onderhandeld. 
VERGOEDING : 7.500 euro voor elk van de 4 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon. 

Het team BMA bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.
   
LINK NAAR DE DOCUMENTEN VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 05/04/2019 om 14u00