Doorzoek volledige site
19 maart 2019

Sweco en BG Ingénieurs Conseils bestuderen renovatie Belliard- en Wettunnel

Illustratie | ©Sweco Belgium

Het consortium van Sweco en BG Ingénieurs Conseils is door Brussel Mobiliteit aangesteld voor het ontwerp en de opvolging van de grootschalige renovatie van de Belliard- en Wettunnel in Brussel. Deze belangrijke verkeersaders in het hart van de hoofdstad worden gemoderniseerd met bijzondere aandacht voor veiligheid, esthetiek en duurzaamheid. Het consortium Sweco - BG zal de opdrachtgever bijstaan met onder andere het gedetailleerd ontwerp, de opstelling van bestekken, de analyse van offertes en de opvolging van de werken. 

Erwin Malcorps, Managing Director Sweco Belgium: “Dit is een complex tunnelproject, vlakbij grote Europese en Belgische instellingen. Gezien beide tunnels verbonden zijn met andere ondergrondse structuren is een doordachte mobiliteitsplanning en fasering van de werken nodig, zodat de hinder zoveel mogelijk beperkt wordt.”

“Onze deskundigen zullen veiligheid combineren met een functioneel, aangenaam design. We kunnen daarvoor bogen op onze jarenlange ervaring met dergelijke projecten in de Brusselse context, zoals de Kortenberg- en Kruidtuintunnel, Metro Noord en de Schuman-Josaphat spoortunnel. Meer nog, Sweco en BG staan internationaal bekend om hun gespecialiseerde tunnelexpertise. Onze verworven kennis bij uitdagende Europese projecten zal ook de Brusselse verkeersinfrastructuur ten goede komen.” 

 

Meerjareninvesteringsprogramma

Brussel Mobiliteit heeft eerder een meerjareninvesteringsprogramma (MIP) opgesteld. Het geeft een globale visie met prioriteiten voor het geheel van de uit te voeren acties. De renovatie van de Belliard- en Wettunnel valt binnen het toepassingsgebied van dit programma en spitst zich zowel toe op de civieltechnische constructie als op de elektromechanische uitrustingen. Daarnaast worden de betrokken tunnels ook qua veiligheid opgewaardeerd, met bijzondere aandacht voor de brandveiligheid. 

 

Tunnelkoker van 2.026 m 

De Belliardtunnel verbindt de Belliardstraat met de Kortenbergtunnel en de Wettunnel. Hij bestaat uit een tunnelkoker van 2.026 m die naar de E40-snelweg leidt. Dagelijks gebruiken zo’n 37.000 voertuigen deze route om de hoofdstad te verlaten. De Wettunnel heeft een lengte van 432 m en loopt van het Brusselse stadscentrum tot aan het Jubelpark. Hij heeft een dagelijkse verkeersintensiteit van ongeveer 25.000 voertuigen. 

Het consortium dat door Sweco geleid wordt, bestaat uit een internationaal en multidisciplinair team. Het ereloon voor het consortium bedraagt ongeveer € 5,3 miljoen.