Doorzoek volledige site
27 maart 2019

Prestigieuze transformatie voor voormalig kantoorgebouw

Illustratie | Koen Broos
Illustratie | Koen Broos
Illustratie | Koen Broos

White Housing is een ontwerp van VIVA Architecture en beslaat de omvorming van een bestaand kantoorgebouw naar appartementen. Dit postmodernistisch gebouw uit de jaren ’70 bevindt zich op de Frankrijklei in Antwerpen. De structuur van het pand, een combinatie van een betonnen ribbenstructuur en een stalen vliesgevel, liet de transformatie tot een residentieel gebouw toe. 

Er werd gekozen om op elke verdieping drie appartementen te realiseren, en op de hoogste verdieping twee penthouses. De bestaande gevel was niet meer verzoenbaar met deze nieuwe woonfunctie, noch paste deze gevel binnen het beeld van de Leien van Antwerpen. 

 

Hedendaagse interpretatie van 19de-eeuwe gevel 

De gevelmaterialen weerspiegelen het prominente karakter van het gebouw. De gevelbekleding op basis van beton moet het gebouw wapenen voor de toekomst en geeft door zijn witte kleur een luchtig karakter. Deze kleur wordt doorgetrokken over de gehele voorgevel, zodat het gebouw ook een terughoudend en neutraal karakter krijgt ten aanzien van de buurt. 

Dat staat in schril contrast met de oorspronkelijke, postmodernistische gevel. De nieuwe voorgevel vormt een hedendaagse interpretatie van de originele 19de-eeuwse witte gevels die in de kernstad voorkwamen. De stad Antwerpen kreeg in die periode dan ook de naam ‘witte stad’. 

 

Horizontaler karakter

De bewoners kunnen maximaal genieten van dit autoluw plein, het Operaplein, doordat de ontwerpers opteerden voor de plaatsing van terrassen over de gehele breedte. Om dit gevoel te versterken, werd er gekozen om de voorzijde maximaal in glas te realiseren.  

De voorziening van terrassen over de gehele breedte van het pand zorgt voor een aanzienlijk groter ruimtegevoel en geeft het gebouw een horizontaler karakter. Het breekt de verticaliteit die heerst op deze ‘Boulevard’.

 

Aangename woonomgeving in bestaand kader

Het was een uitdaging om binnen een bestaand kader een aangename woonomgeving te creëren. Dit vertaalt zich ook naar de complexiteit op gebied van uitvoering. De implementatie van een nieuwe lift doorheen de betonstructuur en terraselementen aan de bestaande gevel was geen evidentie.  

Dat alles werd nog eens bemoeilijkt door de huidige werkzaamheden die gelijktijdig plaatsvonden aan de Leien. Het zorgde ervoor dat de werf in nauwe dialoog met BAM moest gebeuren.     

 

Levendig materiaal

Om de terrassen te realiseren werden deze prefab gemaakt, voorzien van galvanisatie en aansluitend gelakt. Deze grote prefab elementen werden dan in hun geheel bevestigd aan de bestaande gevel.

Voor de gevelpanelen werd er gekozen om te werken met een composietmateriaal op basis van marmer: Bianco Ghiaccio. Deze witte kleur werd vanuit stedenbouwkundig oogpunt gekozen en is dankzij het gebruik van het marmer een levendig materiaal geworden. Zo krijgt de gevel meer kleurscharkering.  

 

Slimme recuperatie

Gezien dit een renovatieproject is, komt het duurzame van het project vooral uit de slimme recuperatie van de huidige structuur. Door de afbraak van dit kantoorgebouw tot een minimum te beperken blijft de ecologische voetafdruk beperkt. 

GERELATEERDE DOSSIERS