Doorzoek volledige site
20 maart 2019

Palazzo spreekt taal van stedelijke boulevard

Illustratie | Bovenbouw Architectuur
Illustratie | Bovenbouw Architectuur
Illustratie | Bovenbouw Architectuur
Illustratie | Bovenbouw Architectuur

Bovenbouw Architectuur ontwierp i.s.m. Sergison Bates Architects en Bulk Architecten een grootstadsblok bestaande uit vijf grote gebouwen die doen waar de omgeving om vraagt. Ze geven een krachtig antwoord op de juiste schaal, zonder elkaar voor de voeten te lopen. Op het programma van Bovebouw stond een stedelijk palazzo van 54 wooneenheden en 10 commerciële ruimtes, als onderdeel van een grootstadsblok met een ondergrondse parking en binnenhof.

Het Palazzo spreekt de taal van de stedelijke boulevard. Als een statig woongebouw maakt het de hoek tussen dok en Londenstraat. De westelijke hoek krijgt een flinke afschuining die de asverschuiving van de Londenstraat markeert. De oostelijke hoek maakt op gelijke manier, maar minder dramatisch aangezet, de connectie met de Kattendijkdok-Oostkaai en de Cadixwijk.

 

Ritmisch gegolfde gevel 

De passage onder het Palazzo verbindt de Londenstraat met het binnenhof. Glazen puien houden het lawaai buiten, maar loodsen de blik naar binnen. Het gebouw gaat gesluierd onder een ritmisch gegolfde gevel die zich op gelaagdheid en monumentale orde baseert. Grote inpandige terrassen passen netjes in het ritme en brengen huiselijkheid en dynamiek in de statige gevel.

 

Boeiend mozaïek

Het Palazzo ontsluit via een passage en 2 symmetrisch gepositioneerde inkompartijen en stijgpunten telkens 9 appartementen per verdieping. Unieke hoekoplossingen vormen met mooie doorzonwoningen en ruime één-slaapkamerappartementen een boeiend mozaïek. In totaal gaat het om 54 appartementen verdeeld over 6 verdiepingen.

 

Levendig en open straatbeeld

De begane grond is commercieel ingevuld en bestaat uit flexibel te benutten eenheden. Inkomhallen sluiten aan op de tuin en fietsenstallingen zitten netjes in de oksels. Zo wordt er een levendig en open straatbeeld gecreëerd, gevat onder een lichte uitkraging die een zekere intimiteit creëert voor de passant op de boulevard.

 

Verwijzing naar de omgeving 

Net zoals het Havengebouw ernaast maakt het Palazzo gebruik van robuuste materialen met fijnzinnige detaillering. Die verwijzen naar de stoere woningen en pakhuizen uit de omgeving.