Doorzoek volledige site
21 juli 2009

Longist 2020challenge - Cultureel Centrum Asse

De winnaars van de 2020challenge zijn bekend. Behalve de 5 projecten die doorstootten naar de shortlist, zaten er ook in de longlist interessante projecten die we graag aan u voorstellen. Deze keer is dat het cultureel centrum van Asse dat in 2011 klaar zou moeten zijn. In dit project werkte studiebureau Ingenium samen met Architectenbureau Van Acker & Partners.
In Asse heeft Ingenium in opdracht van Dexia Real Estate het ontwerp van een nieuw cultureel centrum gerealiseerd. Dit centrum zal vanaf 2011 over een polyvalente zaal beschikken die tot een theater/concertzaal voor 517 personen kan omgevormd worden. De plannen komen van Architectenbureau Van Acker & Partners.  • Innovatieve oplossing

Na een doorgedreven rendabiliteitstudie voor dit gebouw werd door de bouwheer en de gebruiker gekozen voor de toepassing van een aantal energiezuinige technologieën. De verwarming van de het foyer gebeurt met vloerverwarming die gevoed wordt door een warmtepomp. Deze warmtepomp haalt zijn warmte uit de grond via een netwerk van energiepalen. Deze energiepalen worden gevormd door de funderingspalen van het gebouw waarin leidingen zijn gegoten. Een hedendaagse zaal voor podiumkunsten kan niet comfortabel worden geëxploiteerd zonder koeling. Om de koeling op een zo duurzaam mogelijke manier te realiseren werd gebruik gemaakt van luchtgroepen met adiabatische voeding. Tenslotte worden op het platte dak van het gebouw ook nog fotovoltaische cellen voorzien.

  • Energiebesparing en duurzaamheid

De warmtepomp onttrekt zijn thermische energie aan de bodem via energiepalen. In dit circuit wordt energie uitgewisseld met de bodem. In de winter wordt de bodemwarmte gebruikt als basisverwarming. In niet-extreme zomercondities kan bovendien gekoeld worden zonder bijkomend energieverbruik. Het energieverbruik ten gevolge van de hygiëneventilatie wordt ook zo minimaal mogelijk gehouden, door toepassing van adiabatische koeling. Deze adiabatische koeling heeft het voordeel ten opzichte van klassieke koeling met ijswatermachines dat het elektrisch verbruik veel lager ligt. In de luchtgroepen is ook nog eens energie- en vochtrecuperatie via een kruisstroomwarmtewisselaar voorzien. De fotovoltaische cellen zorgen nog eens voor een aanzienlijke vermindering van het elektrische verbruik. Door toepassing van dit totaalconcept zal het primair energieverbruik van het gebouw gereduceerd worden met ca. 35%, wat zal resulteren in een jaarlijkse minuitstoot aan CO2 van ca. 121.000 kg/jaar.

  • Andere voordelen

De gerealiseerde vermindering in energieverbruik en CO2-uitstoot toont het duurzaam karakter van het project duidelijk aan. Via deze innovatieve en duurzame combinatie van energiezuinige technieken wordt een hedendaags cultureel centrum gerealiseerd waar ook ik de zomer een aangenaam comfort kan worden gecreëerd, zonder dat dit aanleiding geeft tot grote energieverbruiken.

  • Toepasbaar andere projecten

De toepassing van zowel energiepalen met warmtepomp, adiabatische koeling als fotovoltaische cellen is universeel. Geen enkele van deze technieken vraagt specifieke geologische kenmerken van de omgeving.Technische fiche

Naam project: Cultureel Centrum Asse
Adres: Gemeenteplein Asse
Opdrachtgever: Dexia Real Estate
Architect: Architectenbureau Van Acker & Partners
Datum toepassing innovatieve oplossing: ontwerpfase 2008-2009 – ingebruikname 2011
Andere betrokken partijen: medewerking van bouwheer en architect was onontbeerlijk.