Doorzoek volledige site
04 januari 2012

Trans verbouwt politiecommissariaat Mechelen

Trans Architectuur & Stedenbouw tracht de uitbreiding en verbouwing van het hoofdcommissariaat in Mechelen te vervolledigen door een drieluik te creëren. Het voor-, midden- en achterluik vormen een ritmisch ensemble met variaties in hoogte en gevelgeleding die de bestaande toestand ten opzichte van de toevoegingen articuleren.
Trans Architectuur & Stedenbouw tracht de uitbreiding en verbouwing van het hoofdcommissariaat in Mechelen te vervolledigen door een drieluik te creëren. Het voor-, midden- en achterluik vormen een ritmisch ensemble met variaties in hoogte en gevelgeleding die de bestaande toestand ten opzichte van de  toevoegingen articuleren.
Het commissariaat zal simultaan een antwoord moeten bieden op drie duidelijke vragen: Hoe kan het commissariaat worden uitgebreid zonder de eenheid van het gebouw en de organisatie van de politie af te zwakken? Hoe kan een substantiële uitbreiding op het reeds dicht bebouwde perceel worden gerealiseerd? Hoe kan een coherente attitude worden aangenomen ten aanzien van de ‘monumentale’ straat, de ‘woonstraat’ en het stadslandschap langs de Dijleomleiding?
Het ontwerp richt zich op het benutten, versterken, uitzuiveren en uitbreiden van het bestaande. Er wordt aansluiting gevonden met de materialiteit van de context, zonder deze integraal te hernemen. Zo is er bijvoorbeeld in de massa gekleurd beton dat de dialoog aangaat met baksteen.

De belangrijkste ingreep op het vlak van duurzaamheid die door geen enkele technische ingreep kon worden geëvenaard betreft de keuze van de bouwheer om het bestaande commissariaat te behouden en niet te herlocaliseren naar de rand van de stad. Voor de ontwerpers is dit, rekening houdend met de blijvende bewoning, een mooie uitdaging om waar te maken.