Doorzoek volledige site
20 maart 2019 | KEVIN MOENS

Innovatieve symbiose van school en betaalbare woongelegenheid

Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron
Illustratie | Marc Sourbron

Goed 10 jaar kampte de gemeentelijke basisschool Gibo Mariaburg met ernstige tekorten. Renovatiewerken zouden op termijn veel te duur zijn dus nieuwbouw was aan de orde. De school en de gemeente Brasschaat sloegen de handen in elkaar met als resultaat een uniek project: een nieuwe kleuter- en lagere school, crèche en kinderopvang gecombineerd met 26 betaalbare duplexwoningen. 

De gemeente constateerde al een tijdje een uitstroom van jongen tweeverdieners die geen betaalbare woning meer konden vinden in Brasschaat. Daar kwam bij dat de te bebouwen ruimte steeds schaarser werd. Toen bleek dat Gibo Mariaburg nood had aan een nieuwe schoolinfrastructuur, staken gemeente en schoolbestuur de kopen bij elkaar. Dat resulteerde in een doelstelling die een oplossing bood voor beide problematieken: een project dat zowel betaalbaar wonen als school combineert én op een inventieve en duurzame manier de beperkte ruimte benut door 26 duplexwoningen, een school, crèche en kinderopvang en een reeds aanwezige sporthal efficiënt te vermengen. Doordat de gemeente het mogelijk maakte om de grond in erfpacht te kopen, bleven de woningen betaalbaar. 


De vraag: nieuwe school én betaalbare woningen

“Het toenmalige bestuur met Dirk de Kort als burgemeester plaatste betaalbaar wonen in Brasschaat hoog op de agenda”, steekt directrice Hilde Rasschaert van wal. “In Best in Nederland bestond er toen al een project dat onderwijs en wonen combineerde. Samen met de gemeente hebben we die school bezocht om inspiratie op te doen.” De gemeente speelde al langer met verschillende verdichtingsideeën. Schepen van ruimtelijke ordening, wonen, milieu en afvalbeleid Myriam Van Honste: “We wilden betaalbare woongelegenheden creëren zonder meteen te kiezen voor appartementsbouw. De focus lag op verdichting die zich mooi laat inbedden in de omgeving met respect voor het aanwezige groen.”

Zodra alle neuzen in dezelfde richting stonden, werd het project via een promotieopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking gelanceerd. De algemene vraag klonk als volgt: realiseer als hoofdprogramma een nieuwe kleuter- en lagere school, met als nevenprogramma een kinderdagverblijf, en combineer dit alles met x-aantal woningen. 

 

De oplossing: zo weinig mogelijk ruimte innemen

In 2009 werd de opdracht gegund aan de private partners abv+architecten, aannemer Antwerpse bouwwerken en de projectontwikkelaar Eiffage Development. Brasschaat en Agion fungeerden als publieke partners.
“Met ons ontwerp hebben we getracht zo weinig mogelijk ruimte in te nemen, mét voldoende respect voor het aanwezige groen. Gibo Mariaburg stond immers bekend als een groene school door de aanwezigheid van ruimte speelplaatsen en een speelbos”, legt architect Johan Seliaerts uit. “We hebben de twee programma’s – school en wonen – of een zo efficiënt mogelijke manier samengebracht door de school als het ware onder de woonentiteiten te schuiven. Zo ontstond óp de school ruimte voor 26 duplexwoningen met ruim terras. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht besteed aan de nodige afscheiding op het vlak van circulatiestromen. De duplexwoningen zijn bereikbaar via een woonerf los van het schoolgebeuren.” 


Lees het volledige artikel op www.ruimtelijkrendement.be