Doorzoek volledige site
21 maart 2019

Hebben langetermijnafspraken over energie-efficiëntie met de industrie nog een toekomst?

Illustratie | © Tractebel

Tal van Europese landen sloten met de industrie langetermijnafspraken af met als doel het verbeteren van de energie-efficiëntie van deze sector. Terwijl sommige van deze landen deze strategie al meer dan twee decennia aanhouden, hebben andere deze aanpak verlaten. Hebben dergelijke langetermijnafspraken dan hun tijd gehad? Indien niet, hoe moeten ze dan zijn ontworpen om een maximale bijdrage aan het Akkoord van Parijs te leveren? Tractebel onderzoekt dit in een white paper.

TRACTEBEL, in nauwe samenwerking met IPEEC en UNIDO, organiseerde een workshop over langetermijnafspraken inzake industriële energie efficiëntie als een side-event van de 2018 eceee Industrial Efficiency Conference. Experts van België, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Zweden and Oekraïne ontmoetten er elkaar en wisselden er ervaring uit.

 

Goed instrument

Ze kwamen tot de conclusie dat deze langetermijnafspraken een goed instrument zijn om de industrie te engageren tot energie-efficiëntie; ze zijn ook gemakkelijk in te voeren dan andere beleidsinstrumenten die verplichtingen aan de industrie willen opleggen. Langetermijnafspraken kunnen dus in het volgende decennium zeker nog een rol spelen.

Het vooropstellen van ambitieuze doelstellingen en een nauwgezette opvolging hebben bewezen kritische succesfactoren te zijn. Daarnaast zijn er positieve ervaringen van kennisdeling tussen de deelnemers; meer en meer wordt dit aspect dan ook in de vernieuwde langetermijnafspraken ingebouwd.

Deze White Paper bespreekt uitvoerig de conclusies van deze vruchtbare kennisuitwisseling en geeft een dieper inzicht in dit voor industriële ontkoolstoffing cruciaal beleidsinstrument.