Doorzoek volledige site
04 april 2019

be.exemplary 2019: dien uw project in en maak kans op subsidies!

Het Optima-project (bouw van een Nederlandstalige school en uitbreiding van een Franstalige school) Illustratie | Java architecten/s

Neen, be.exemplary is geen spel van de Nationale Loterij. Het gaat dus niet om toeval of statistische berekeningen, maar om een projectoproep die professionele en particuliere bouwheren en ontwerpers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt én beloont. Belangrijk om weten, is dat zowel publieke als private projecten in aanmerking komen.

be.exemplary wil voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten een duwtje in de rug geven met het oog op duurzame stadsontwikkeling. In 2018 kregen negen projecten in zes verschillende gemeentes (Anderlecht, Oudergem, Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek et Sint-Gillis) op die manier een welkome impuls. Het minste wat we kunnen zeggen, is dat deze knappe realisaties uiterst gevarieerd zijn en dat ze de creativiteit en de bouw- en renovatiedrang van de Brusselaars perfect illustreren.

De kinderen waren vorig jaar de grote winnaars van de projectoproep, want in vier van de negen geselecteerde projecten zijn ze alomtegenwoordig: een nieuwe crèche voor 72 baby’s en peuters (Grand Halle), twee Nederlandstalige scholen (Mutsaard en Optima), waarvan de tweede gekoppeld wordt aan de uitbreiding van een Franstalige school, en de uitbreiding van de infrastructuur van de vzw Art Basics for Children (ABC).

De overige vijf projecten omvatten stedelijke leefruimte en residentiële projecten. Brussel mag zich bijvoorbeeld verwachten aan een Recypark met een overdekte publieke ruimte, die onder meer plaats zal bieden aan een skatepark. Aan residentiële zijde zijn de voornaamste blikvangers de reconversie van een oude ambassade (op privé-initiatief, nota bene) en een intergenerationele collectieve woning in de Finstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

Ondanks de diversiteit qua ontwerp en programma, is er toch sprake van een rode draad bij de uitverkoren projecten:

  • Ze promoten kwalitatieve architectuur en stedenbouw
  • Ze hebben een sociaal draagvlak
  • Ze bieden een oplossing voor ruimtelijke en ecologische uitdagingen
  • Ze passen in een circulaire economie

Hoewel het quasi onmogelijk is om maximaal te scoren op elk van deze criteria, is de voornaamste kwaliteit van de winnende projecten dat ze nieuwe oorden durven te verkennen en dat ze inzetten op innovatie.

De laureaten krijgen subsidies naargelang de aard van hun project. Private realisaties kunnen rekenen op 150€ à 250€/m², met een maximum van 200.000 à 400.000 euro per project. Publieke realisaties maken dan weer aanspraak op 150€/m², met een maximum van 250.000 euro per project.

Kortom: neem een voorbeeld aan de laureaten van 2018 en maak uzelf kenbaar! Bent u ervan overtuigd dat uw project beantwoordt aan bovenstaande criteria en de algemene voorwaarden (te raadplegen op http://beexemplary.brussels/)? Dien uw kandidatuur dan voor 26 juni 2019 in bij Leefmilieu Brussel, inclusief een technische nota waarin beschreven wordt hoe het project in kwestie zich verhoudt tot de vier basiscriteria. De analyse van de dossiers vindt plaats gedurende de zomer en de winnaars worden eind 2019 bekendgemaakt.

Meer info vind je op http://beexemplary.brussels/.