Doorzoek volledige site
30 januari 2012

Projectontwerpers gezocht voor duurzame wijk Tivoli in Laken

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van de duurzame wijk Tivoli. Deze site is gelegen tussen de Claessensstraat, de Dieudonné Lefèvrestraat in Sint-Jans-Molenbeek en de de Wautierstraat en de Tivolistraat in Laken. In 2012 lanceert de GOMB een promotieopdracht voor de bouw van zo'n 450 woningen, 2 crèches, 1.000 m² handelsruimte, een openbaar park van 2.000 m², wegen en openbare ruimten.
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), via haar dochteronderneming Via Brabandt, is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van de duurzame wijk Tivoli. Deze site is gelegen tussen de Claessensstraat, de Dieudonné Lefèvrestraat in Sint-Jans-Molenbeek en de de Wautierstraat en de Tivolistraat in Laken. In 2012 lanceert de GOMB een promotieopdracht via een beperkte procedure met Europese bekendmaking, voor de bouw van zo'n 450 woningen, 2 crèches, 1.000 m² handelsruimte, een openbaar park van 2.000 m², wegen en openbare ruimten. 
Gezien de omvang van het project en de architecturale en stedenbouwkundige uitdagingen zal de GOMB van de kandidaat-promotors eisen dat ze samenwerken met een projectontwerper die samengesteld is uit minstens drie architectenbureaus en één landschapsarchitect.
 
Op 14 december werd een aankondiging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (referentie DIV-2011054817-F2 0) en in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie (referentie 2011396166) met als doel een indicatieve lijst van kandidaat-projectontwerpers  samen te stellen. U vindt deze aankondiging hier.
 De indicatieve lijst van projectontwerpers zal worden gevoegd bij de publicatie van het bestek van de promotieopdracht. De promotors kunnen uit deze lijst een projectontwerper kiezen waarmee ze wensen samen te werken.
 
Brussel wil een Europees model voor duurzame ontwikkeling worden. De levenskwaliteit van de burgers verbeteren en tegelijk de impact op het milieu beperken wordt een uitdaging waar we niet omheen kunnen. De GOMB is een van de gewestelijke actoren die deze uitdaging aangaat. Al jaren staat duurzame ontwikkeling voorop in haar bouw- en renovatieprojecten. Tivoli wordt ongetwijfeld een van de belangrijkste voorbeelden van het duurzame ontwikkelingsbeleid van de GOMB.

Uiterste datum voor ontvangst van de offertes: 15 februari 2012 om 15.00 uur.