Doorzoek volledige site
23 april 2019

UHasselt zet postgraduaat Building Beyond Borders voort

Illustratie | BC architects & studies

De faculteit Architectuur en kunst van de UHasselt zet de innovatieve opleiding ‘Building Beyond Borders’ voort in het academiejaar 2019-2020. De postgraduaatopleiding geeft studenten en professionals de kans om hun vaardigheden te verrijken door duurzame architectuur in het buitenland te verkennen én in de praktijk te realiseren. In een levend lab, in een niet vertrouwde context, met al zijn uitdagingen en kansen, ervaren deelnemers nieuwe benaderingen en processen van innovatieve architecturale oplossingen om bij te dragen, nu en later, aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, en ter bevordering van Global Citizenship.

Design/Build

De focus ligt op nieuwe manieren van bouwen, binnen een context van schaarse grondstoffen, mikkend op een lagere milieu-impact en een hoger comfort. Bij de selectie en ontwikkeling van de geschikte materialen, bouwmethodes en ontwerpoplossingen, komen de brede milieu-impact en de sociaal-culturele context aan bod, alsook technische vereisten en de economische en participatieve aspecten van het bouwen.

Elk jaar staan experimenten met onconventionele materialen en constructiemethoden centraal. De opgedane kennis wordt toegepast in een lokaal project dat een groot verschil maakt voor de bredere gemeenschap. Samen met lokale gemeenschappen, multidisciplinaire experten en bouwprofessionals wordt het project ontworpen en gebouwd. Het project dat geselecteerd is voor het academiejaar 2019-2020 is ‘School Blessed Family’ in Kagulu, een klein landelijk dorpje in Oeganda, Afrika.


Structuur van het programma

Building Beyond Borders is een 30 ECTS-programma met twee modules. De eerste module focust op kennis en inzichten en bestaat uit theorie, oefeningen en toegepaste experimenten. De tweede module focust op projectgericht leren en bestaat uit het ontwerpen en bouwen van het geselecteerde project.

 

Alle info over Building Beyond Borders vind je op deze website