Doorzoek volledige site
25 april 2019 | EMILY NEES

Digitale kaart toont on(der)gebruikte verharding

© De Cleene De Cleene Illustratie | Vlaams Architectuurinstituut
© De Cleene De Cleene Illustratie | Vlaams Architectuurinstituut
© De Cleene De Cleene Illustratie | Vlaams Architectuurinstituut

De Faculteit Architectuur van de KU Leuven en het KASK van de Hogeschool Gent onderzochten zowel de fysieke als de mentale ruimte voor sloop in Vlaanderen. Dat deden ze met steun van de Vlaamse Bouwmeester. Op die manier hopen ze samen een maatschappelijk draagvlak te creëren voor ontharding in Vlaanderen. Het onderzoek resulteerde in een digitale kaart van on(der)gebruikte verharding in Vlaanderen, die te bezichtigen is op de tenstoonstelling 'Ruimte voor sloop' in deSingel in Antwerpen. 

De Faculteit Architectuur van de KU Leuven en het KASK van de Hogeschool Gent zochten naar een manier om maatschappelijk draagvlak te creëren voor sloop in het kader van de betonstop. Volgens de studenten en docenten ontbreekt er in het Witboek immers een koppeling naar de ontharding. Met die overtuiging stelden de faculteiten zich in 2017 kandidaat voor een BWMSTR-label. Het Team Vlaams Bouwmeester was onmiddellijk overtuigd van het idee en kende het label toe.

 

On(der)gebruikte constructies

Het BWMSTR-label ‘Ruimte voor sloop’ bouwt aan een maatschappelijk draagvlak voor sloop door eerst te focussen op on(der)gebruikte constructies in de Vlaamse open ruimte. De docenten en studenten van de opleidingen architectuur, landschapsontwikkeling en stedenbouw en ruimtelijke planning zochten naar leegstaande gebouwen of andere onderbenutte constructies.

De willekeurige screening bevat zo’n 250 specifieke cases van verhardingen, gebouwen en constructies. Vervolgens namen ze 140 cases onder de loep. Daarin worden het type, de oorzaken van het voortbestaan en de betekenis voor de omgeving van de constructie uitvoerig besproken. Ook de obstakels die de sloop mogelijk tegenhouden komen erin voor.

 

Digitale kaart

De analyse vormt een zoektocht naar zowel de fysieke als de mentale ruimte voor de sloop. Dat laatste resulteert in een interactieve digitale kaart. Daarin is alle informatie van de 140 cases gebundeld. Op de kaart kan je de informatie over de constructies raadplegen.

Het resultaat kan je bezichtigen tijdens de tentoonstelling ‘Ruimte voor sloop’ in deSingel te Antwerpen.