Doorzoek volledige site
25 april 2019 | EMILY NEES

Nieuw en oud verenigd in historische kern

In de authentieke dorpskern van Oud-Rekem werkt men volop aan het project ‘Groenplaats Oud-Rekem’. Het gebouw zal 16 grondgebonden woningen voorzien van tuin, appartementen, commerciële ruimten en een ondergrondse parkeergarage met bergingen omvatten. De constructie is een ontwerp van White Door Architects bvba in samenwerking met Welten Eliëns architecten.

Het project ‘Groenplaats Oud-Rekem’ bevindt zich, zoals de projectnaam al doet vermoeden, op de Groenplaats in de historische dorpskern van Oud-Rekem. Tijdens de ontwikkeling van het plan gingen White Door Architects bvba in samenwerking met Welten Eliëns architecten dan ook zorgvuldig om met de historische achtergrond van Oud-Rekem.

 

Karakter van historische dorpskern

De Limburgse deelgemeente beschikt over een historische dorpskern, verschillende typen huizen en grote bouwvolumes, zoals het Poortgebouw. De gevelwanden hebben een homogeen voorkomen. Toch hebben ze hun eigen identiteit, waarbij sobere woningen en voorname panden elkaar afwisselen. Die afwisseling is karakteristiek voor de dorpskern en verleent aan Oud-Rekem zijn architectuurhistorische waarde en architecturale kwaliteit.

In het ontwerp voor het project speelt men hierop in. De ontwerpers anticipeerden op het individuele karakter van de bebouwing in Oud-Rekem en de historie van de oude kern en zijn verschillende clusters gesitueerd in de huidige ommuurde zone, bestaande uit grondgebonden woningen en appartementen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de doorlaatbaarheid van de plek, de openheid, zichtlijnen, groenvoorzieningen en daarmee samenhangend het sociale karakter. Dat vertaalt zich in de materiaaltoepassing en detaillering.

 

Roodbruin metselwerk

Zo worden de woningen vervaardigd in roodbruin metselwerk. Ook de tuinen kunnen rekenen op een ommuring door gemetselde wanden in een roodbruine kleur met een hoogte van 1 tot 1,8 meter. Achter de tuinen komen er streekgebonden hagen te staan.

Net zoals de woningen zijn de twee appartementenblokken roodbruin gekleurd. Het eerste bouwblok is gesitueerd aan de Groenplaats. Op de begane grond is het voorzien van twee commerciële ruimten en een ontsluiting tot de ondergrondse parkeergarage. Op de verdiepingen zijn nog vier appartementen ondergebracht. Het tweede appartementenblok is voorzien van zes appartementen. Dit blok ligt naast het reeds aanwezige Poortgebouw.

Door de situering en de hogere goot- en nekhoogte is er een vanzelfsprekende overgang tussen het Poortgebouw en de reeds bestaande, maar ook de nieuw te ontwikkelen bebouwing. Het nieuwe appartementengebouw aan de Groenplaats is een directe verwijzing naar het voormalige klooster en zorgt ervoor dat het plein haar noodzakelijke wand en status terugkrijgt.

Ook de positionering van de grondgebonden woningen doelt erop enerzijds logisch aan te sluiten bij de reeds bestaande bebouwing en anderzijds geen belemmering te vormen voor essentiële zichtlijnen.