Doorzoek volledige site
30 april 2019

Oproep aan ontwerpers: wonen in voormalig industrieel pand

Illustratie | Séverin Malaud

In het kader van het wijkcontract Wiels-aan-de-Zenne wil de gemeente Vorst een voormalig pakhuis en kantoorgebouw gelegen in de Sint-Antoniuswijk omvormen tot ongeveer 14 sociale huurwoningen.

De uitdaging van het project bestaat erin een ruimte die ontworpen werd op maat van een bedrijf te herontwikkelen tot aangename woningen, met behoud van het unieke karakter van het gebouw en zijn architectuur van de jaren zeventig, en tegelijkertijd een open verbinding te creëren met de collectieve voorziening en de participatieve tuin in het binnengebied van het bouwblok.

Voor deze opdracht zoekt de gemeente Vorst een multidisciplinair ontwerpteam (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB adviseur, veiligheidscoördinator).
De gemeente zal bijzondere aandacht besteden aan het duurzame karakter van het renovatie-ontwerp (hergebruik van de materialen, beheer van het regenwater…).

BUDGET : Het bedrag van de werken is vastgesteld op 2.500.000 euro, excl. BTW.
ERELOON : Het budget van de erelonen is vastgesteld op 12% excl. BTW van het bedrag van de werken.
VERGOEDING : 5.000 euro voor elk van de 3 tot 5 teams die worden uitgenodigd en een regelmatige offerte indienen . Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning. 

LINK VOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 24/05/2019