Doorzoek volledige site
08 mei 2019 | LIESBETH VERHULST

Wie wordt het meest Beloftevol Startend Architectenbureau?

Buitenschoolse kinderopvang, Kortemark Illustratie | B-ILD / Jeroen Verrecht
School voor bijzonder onderwijs De Sterretjes in Tienen Illustratie | B-ILD / Olmo Peeters
Buikberglos Illustratie | murmuur architecten / Thomas Min
Familia, Ronse Illustratie | murmuur architecten
Community Land Trust, Gent Illustratie | net architectuur
Bogerse Velden, Lier Illustratie | net architectuur / AV Photography

Wie zijn de kanshebbers van de Jo Crepain Prijzen 2019? Op 6 juni maakt NAV de winnaars bekend. Wij stellen de genomineerden alvast aan u voor. In de categorie Beloftevol Startend Architectenbureau nemen B-ILD, m u r m u u r architecten en net architectuur het tegen elkaar op. 

B-ILD

B-ILD is jong en Brussels. In een gedeelde kantoorruimte timmert B-ILD aan een duurzame toekomst onder het motto ‘durf moeilijk doen’. Want de beste weg is niet altijd de gemakkelijkste.

Zaakvoerder Kelly Hendriks verdiende haar sporen bij bureaus als Christian Kieckens Architects en 51N4E alvorens ze B-ILD oprichtte in 2009. Het bureau tracht elk project op een heldere en doordachte manier te benaderen. Er wordt getracht om ruimtes te creëren die eigen zijn aan de bouwheer en een meerwaarde bieden aan de gebruikers zowel vanuit architecturaal, duurzaam als praktisch oogpunt. De projecten van B-ILD zijn divers van schaal en programma. B-ILD werkt graag aan publieke projecten en heeft hierin een uitgebreide ervaring opgebouwd.

B-ILD beschouwt het als een evidentie om te werken aan maatschappelijke uitdagingen zoals een beter klimaat en woonomgeving. Hun motto: durf moeilijk doen. De ontwerpers geloven er sterk in dat het gezond verstand van een architect een heel grote rol kan spelen in de toekomst. “De architect kan een duurzaam proces sturen en begeleiden”, klinkt het. “We moeten durven kiezen voor de beste weg, die vaak niet de gemakkelijkste is.”

Practice what you preach: B-ILD is bewust gevestigd in het centrum van Brussel. Delen is het nieuwe hebben, dixit B-ILD. Het bureau heeft daarom met verschillende bedrijven en architectenbureaus een kantoor aangekocht. Een unieke kans die zorgt voor zekerheid en stabiliteit voor de toekomst. Alle kosten worden gedeeld en alle ruimtes optimaal ingezet. “Door af te stappen van de traditionele opvatting van een architectenbureau krijgen we zo veel meer in de plaats. Deze instelling en mentaliteit vormt voor ons de basis die nodig is voor duurzaam verdichten”, aldus B-ILD.

 

m u r m u u r architecten

M u r m u u r architecten tekent gebouwen die ver van schreeuwerig zijn, maar eerder fluisterend een zekere poëtische weerstand trachten te bieden aan de werkelijkheid. Duurzaam bouwen is de leidraad. Dit start met een sterk ontwerp, de juiste inbedding in het landschap en een weloverwogen materiaalgebruik.

M u r m u u r architecten heeft naast twee ingenieur-architecten ook een bio-ingenieur met bouwervaring aan het roer. Het bureau wil sterke ontwerpen in een hedendaagse architectuur maken vanuit een zorgzaamheid en bedachtzaamheid naar onze (ruime) omgeving. “We zijn oprecht bekommerd om de gevolgen van onze ‘bouw-daden’ ”, klinkt het. Kennis rond duurzaam bouwen wordt actief vergaard en verspreid onder alle medewerkers.

M u r m u u r architecten ziet een maatschappelijke taak weggelegd voor de architect in het hoog houden van de kwaliteit in een (lang) bouwproces. Er is vaak stevig wat weerstand te bieden aan ‘het meest marktconforme’, ‘het goedkoopste’ of ‘het banale’. Met een thuisbasis in Gent én in Ronse werkt Murmuur aan zowel stedelijke als landelijk gelegen projecten. Het bureau hanteert bij de selectie van de projecten een beslissingsmatrix, met de duurzame ambities van de bouwheer als één van de criteria.

Een duurzaam gebouw start voor m u r m u u r architecten met een zo sterk mogelijk ontwerp en een juiste houding naar omgeving en context toe. De inbedding in een landschap is voor m u r m u u r cruciaal. Een bouwvolume moet zich - meer dan ooit – ten dienste van het landschap te stellen, zowel in een stedelijk als in een landelijk weefsel. Tegelijk heeft de beleving van de bewoner/gebruiker hun volle aandacht.

M u r m u u r is bezorgd om de impact van materialen en de cyclus van productie tot afval. Het bureau stelt zich tot doel om zoveel mogelijk te werken volgens de principes van circulair en bio-ecologisch bouwen.

 

net architectuur

Meerwaarde creëren die de vraag van de opdracht overstijgt, en een verbetering is voor de omgeving. Architectuur die niet stopt aan de buitengevels, daar tekent net architectuur voor. Net past voor gemakkelijkheidsoplossingen en laat zijn kritische blik elk project ten gronde doorlichten. 

Een ontwerp moet voor net architectuur slim en raak zijn: het Gentse kantoor houdt ervan om met één ingreep meerdere problemen op te lossen.

Van stedenbouwkundige inplanting en volumetrie tot detaillering beschouwt net architectuur een architectuurontwerp als een onderzoek waarbij de inzet veel hoger is dan het afvinken van voorwaarden in de opdracht. net geeft meer dan het gevraagde, voor opdrachtgever, milieu en maatschappij. Voor net architectuur is een ontwerp geen tekening waar achteraf technische installaties en structuur aan toegevoegd worden. Een ontwerp is een totaalconcept dat uitgedacht wordt vanuit deze elementen, samen met context en randvoorwaarden. net architectuur laat zich niet verleiden tot gemakkelijkheidsoplossingen en keert elke steen om bij de zoektocht naar een slim, duurzaam en verantwoord project.

net voert ontwerpend onderzoek over het hoe, wat en waarom van bouwen - zowel maatschappelijk als bouwtechnisch - vanuit een kritische houding, zowel tegenover nieuwe trends als vastgeroeste conventies op het vlak van inplanting, volumetrie, woonmodellen, detaillering…

De eenvoud in de ontwerpen is het resultaat van een intensief ontwerpproces waarin structuur, context, bouwtechniek, duurzaamheid en de ontwerpvraag worden vervat in één helder geheel.

“De plicht van de architect bestaat in het verzoenen van alle maatschappelijke uitdagingen die er in tijd en ruimte bestaan”, aldus net. “Dat is de essentie van een ontwerp. Dat is net architectuur.”