Doorzoek volledige site
10 mei 2019

NAV stelt verkiezingsmemorandum voor

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters en NAV-directeur Kris Baetens Illustratie | NAV

Op zondag 26 mei 2019 vinden Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Naar aanleiding daarvan presenteert NAV zijn verkiezingsmemorandum, waarin het 9 actiepunten voor de architectenbranche uit de doeken doet. Vooraan staan twee levensgrote maatschappelijke doelstellingen: een verregaander klimaatbeleid en een omslag in onze ruimtelijke ordening. De twee zijn dan ook nauw verbonden en al langer dan vandaag een bezorgdheid voor architecten. NAV besprak deze prioriteiten afgelopen zondag tijdens de Renovatiedag alvast  met Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

 

NAV wees er bij de minister op dat de architect een cruciale rol speelt in de omzetting van de energiedoelstellingen op gebouwenniveau. Gedurende een tiental jaar zijn deze doelstellingen in de vorm van EPB-eisen steeds strenger en complexer geworden. Via het energieconsulentenproject, dat gesteund wordt door het Vlaams Energieagentschap, houdt NAV de architecten steeds up to date van alle nieuwe ontwikkelingen en staat het hen bij in de toepassing ervan. NAV organiseerde in dat kader maar liefst 379 opleidingen en verwelkomde er 31.875 deelnemers. NAV beantwoordde tevens zo’n 4.750 helpdeskvragen van architecten. Zo’n 1.288 artikels informeerden architecten over de recentste evoluties of de oplossing voor ontwerpvraagstukken.

 

EPB-regelgeving moet flexibeler

NAV besprak met Vlaams minister van Energie Lydia Peeters ook de aandachtspunten voor het toekomstige EPB-beleid. NAV vraagt hierbij aandacht voor een epb-regelgeving die een pragmatische aanpak toelaat met voldoende ruimte voor het ontwerp en aandacht voor betaalbaar energiebewust bouwen. Daarnaast moet de epb-regelgeving in haar berekeningen ook meer rekening houden met het gemeten, reëele energieverbruik, eerder dan de theoretische uitkomsten van een computermodel. Ten slotte wijst NAV er ook op dat een doeltreffend klimaatbeleid in de toekomst ook andere parameters in rekening moet brengen dan enkel het energieverbruik van de woning, want ook het gedrag van de gebruikers, vb. op het vlak van mobiliteit, heeft een grote impact.

 

Appèl aan overheid om voldoende daadkracht te tonen

Architecten staan meer dan klaar om – opnieuw – de koe bij de horens te vatten. Niet alleen op het vlak klimaat, maar ook m.b.t. ruimtelijke ordening, dat hier nauw mee verbonden is. Het staat immers buiten kijf dat verandering nodig. Onze sector bruist van de ideeën om anders en innovatief te gaan ontwerpen en bouwen, mét behoud van woonplezier en comfort, maar voelt zich geremd door de traagheid in de besluitvorming. We rekenen daarom op meer daadkracht van onze politici. Eindelijk een duidelijke beleidslijn aanhouden én de nodige beslissingen nemen wordt wat ons betreft dé grote taakstelling voor de volgende regeringen.

 

Dit is de volledige lijst met prioriteiten:

1. Een geïntegreerd en veelzijdig klimaat- en energiebeleid
2. Omgeving: slim omgaan met ruimte, maar met voldoende plaats voor innovatie
3. Een hedendaags kader voor de architect-ondernemer
4. Professioneel georganiseerde opdrachten binnen een flexibel wettelijk kader
5. Een herverdeling van de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden
6. Een betere afstemming tussen het onderwijs, de stage en de beroepspraktijk
7. Een hervorming van de Orde van Architecten
8. Administratieve en digitale vereenvoudiging
9. Architecten als logische partner voor cruciale maatschappelijke doelstellingen
 

De toelichting van elk van deze punten vindt u op www.nav.be/memorandum .