Doorzoek volledige site
15 maart 2012 | TIM JANSSENS

Bouw van woonzorgcentrum De Vierde Wand in Winterslag volop aan de gang

In Winterslag (Genk) is aannemer Strabag momenteel volop bezig met de realisatie van woonzorgcentrum De Vierde Wand. Het nieuwe gebouwencomplex, dat er komt op initiatief van het echtpaar Bart Houbregs en Geertje Vandevenne, werd ontworpen werd door PCP Architects en biedt vanaf november plaats aan 84 hulpbehoevende senioren uit de streek.
In Winterslag (Genk) is aannemer Strabag momenteel volop bezig met de realisatie van woonzorgcentrum De Vierde Wand. Het nieuwe gebouwencomplex, dat er komt op initiatief van het echtpaar Bart Houbregs en Geertje Vandevenne, werd ontworpen door PCP Architects en biedt vanaf november plaats aan 84 hulpbehoevende senioren uit de streek.

Woonzorgcentrum De Vierde Wand telt 75 ruime kamers. De gemeenschappelijke voorzieningen bestaan onder andere uit verschillende ontmoetingsruimten, een bibliotheek, een orangerie, een tuin en een brasserie. In het ontwerp van Peter Cornoedus & Partners (PCP Architects), dat momenteel gerealiseerd wordt door aannemer Strabag, is er ook plaats voor een afzonderlijke afdeling voor dementen. De naam van het centrum draagt een belangrijke symbolische lading met zich mee. Het nieuwe complex bekleedt de rechterkant van de Evence Coppéeplaats en vormt als dusdanig de ‘vierde wand’ van dit Winterslagse kerkplein. Voorts verwijst hij ook  naar ‘de vierde wand’ in het theater, de denkbeeldige barrière tussen de acteurs op het podium en het publiek. Door in te zetten op openheid en integratie, wil men deze barrière tussen het centrum en de rest van Winterslag doorbreken.

De Vierde Wand is immers meer dan alleen een zorgproject. Ook het sociale gegeven is zeer belangrijk. De Vierde Wand richt zich immers expliciet op mensen die in eigen streek willen blijven wonen of werken. “Veel hulpbehoevende oudere  mensen voelen zich sterk verbonden met Winterslag en zouden hier dan ook erg graag oud worden,” vertelt burgemeester Wim Dries. “Dit project past dan ook perfect binnen de zorgvisie van onze stad.” Anderzijds zullen er in het woonzorgcentrum ook een vijftigtal medewerkers (verpleegkundigen, animatoren, een kok en onderhoudspersoneel) aan de slag kunnen. Tot slot is ook de integratie en participatie van mensen en organisaties uit de omgeving (buurtbewoners, scouts, enz.) erg belangrijk.
 
Het nieuwe centrum komt er op privé-initiatief van Bart Houbregs en Geertje Vandevenne, die vanuit hun ervaring binnen de zorgsector perfect weten wat ouderen nodig hebben. Dankzij een goede samenwerking met de lokale en Vlaamse overheid wisten ze het financiële plaatje toch rond te krijgen. Het wordt gewaarborgd door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ( VIPA ) en kan ook rekenen op een aanzienlijke subsidie van Limburg Sterk Merk. Als alles goed gaat, zullen de eerste bewoners er in november hun intrek nemen.